Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Baltijas valstu konkurētspēja ekonomiskā cikla fāzēs”
Nosaukums angļu valodā „Competitiveness of the Baltic States during the business cycle phases”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., lektore K.Gorbunova
Recenzents Dr. oec., docents L.Krilovs
Anotācija Bakalaura darbs izstrādāts par tēmu Baltijas valstu konkurētspēja ekonomiskā cikla fāzēs. Darba mērķis ir noteikt vai starp valstu konkurētspēju un ekonomsikā cikla fāzēm ir sakarības un kuri ekonomiskie rādītāji mainās ekonomisko ciklu ietekmē. Bakalaura darbs sastāv no 2 daļām teorētiskās un praktiskās. Teorētiskajā daļā aplūkotas dažādas konkurētspējas definīcijas, tiek raksturots ekonomiskais cikls, apkopojot ekonomiskās teorijas, kas to cenšas izskaidrot, kā arī aprakstītas ekonomiskā cikla fāzes un cikla garumi. Tiek aplūkoti Latvijas, Igaunijas un Lietuvas attīstības plāni 2020. un 2030. gadam. Analītiskajā daļā analizētas Globālā Konkurētspējas Indeksa 12 sadaļas un 8 pašas autores izvēlēti rādītāji Baltijas valstu starpā, cenšoties noteikt vai pastāv kādas sakarības ar ekonomiskā cikla fāzēm. Darbs noslēdzas ar secinājumiem un priekšlikumiem, kuros secināts, ka starp Baltijas valstīm Igaunija uzrāda vislabākos konkurētspējas rezultātus un bieži vien tie nepasliktinās ekonomiskā cikla iespaidā, Latvijā un Lietuvā situācija lielākoties ir stipri līdzīga un sasauce ar ekonomiskā cikla fāzēm ir lielāka, kad redzams izteikts situācijas pasliktinājums lejupslīdes un depresijas fāze. No 20 aplūkotajiem rādītājiem sakarība ar ekonomiskā cikla fāzēm visās trijās Baltijas valstīs novērojama 13 rādītājos. Bakalaura darba apjoms: 70 lpp., 54 bibliogrāfiskie avoti un 23 attēli.
Atslēgas vārdi Konkurētspēja; ekonomiskā cikla fāzes; GKI; Baltijas valstis
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness; business cycle phases; GCI; Baltic countries
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2014 11:30:42