Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Braucošu transportlīdzekļu svēršanas sistēmas ieviešanas iespēju analīze Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Introduction Possibilities Analysis of Weight-in-motion System in Latvia"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents vad.pētn. V.Haritonovs
Anotācija Maģistra darbā ir pētīta tēma Braucošu transportlīdzekļu svēršanas sistēmas ieviešanas iespēju analīze Latvijā. Darbā veikts analītisks pētījums par braucošu transportlīdzekļu svēršanas sistēmu jeb WIM (weight-in-motion) iespējamās ieviešanas lietderību. Lai to izvērtētu, ir pētīti un analizēti kravas transportlīdzekļu ass slodžu svēršanas dati par divu valsts galveno autoceļu posmiem: A1 Rīga (Baltezers) Igaunijas robeža (Ainaži) (72.km) un A3 Inčukalns Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) (24.km)). Darba mērķis - noteikt ceļa segas konstrukcijas kalpotspējas laika samazinājumu pie pašreizējām kravas transportlīdzekļu ass slodzēm. Novērtēt iespējamo pienesumu Latvijas tautsaimniecībai, ja tiktu ieviestas braucošu transportlīdzekļu svēršanas sistēmas. Darbā ir aprakstīti izplatītākie WIM sistēmu veidi, ieteiktas Latvijas apstākļiem piemērotākās sistēmas un aprakstīta arī citu valstu pieredze šādu sistēmu ieviešanā. Ir veikta analīze par divu autoceļu posmu kravas transportlīdzekļu svēršanas rezultātiem, noteikts pārslogoto asu, kuru masa pārsniedz 11.5 tonnas, īpatsvars un daudzums no kopējā svērto asu skaita, to sadalījums pa novērojumu periodu mēnešiem un pēc transportlīdzekļu braukšanas virziena. Ir aprēķināts noslogotības pieauguma koeficients katram ceļa posmam, noteikts ceļa segu kalpotspējas zudums, izmantojot AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 rokasgrāmatā piedāvāto kalpotspējas indeksa metodi. Darbā sniegts arī novērtējums WIM sistēmu iespējamās ieviešanas lietderībai transportlīdzekļu ass slodžu kontrolei no tehniskā un finansiālā viedokļa. Darba apjoms -107 lpp., 23 tabulas, 73 attēli.
Atslēgas vārdi WIM sistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā WIM systems
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2014 08:52:26