Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Patērētāju rīcība vieglo elektroautomašīnu tirgū Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Consumer Behaviour in Latvian Electric Motor Vehicle Market"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ingars Eriņš
Recenzents Dr.oec.,doc. Ieva Andersone
Anotācija Pēdējo gadu laikā pasaulē ir ievērojami popularizējies temats par globālo sasilšanu un tās ietekmējošajiem faktoriem. Par galveno pamatproblēmu tiek definēts paaugstināts degšanas izmešu daudzums, kas nonāk atmosfērā. Naftas izmantošana enerģijas iegūšanai ir par pamatu šo palielināto izmešu nonākšanai atmosfērā. Kā viens no šī fosilā kurināmā izmantotājiem ir automašīnas, kuras iekšdedzes motori darbojas ar benzīna vai dīzeļdegvielas palīdzību. Šī iemesla dēļ ir ļoti būtiski meklēt alternatīvus risinājumus enerģijas iegūšanai un it īpaši alternatīvus risinājumus automašīnu motoru darbībai, kas būtu gan draudzīgāki videi, gan cilvēkiem. Patērētājiem, lietojot vieglās automašīnas, jau ir izveidojusies noteikta vērtību sistēma, ko tie no tām sagaida un kas tiem ir nepieciešams, turklāt tos elektroautomašīnu tirgū ietekmē ne tikai pati tehnoloģija, ražotājs, izplatītājs un kopējais piedāvājums, bet arī uzlādes infrastruktūras pieejamība valstī un citi faktori. Latvijā, tāpat kā citās valstīs, ir nepieciešams samazināt automašīnu izplūdes gāzu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Elektroautomašīnu tirgus attīstība ir reāls risinājums kā to panākt. Maģistra darba objekts ir elektroautomašīnu tirgus Latvijā, bet priekšmets patērētāju rīcība vieglo elektroautomašīnu tirgū Latvijā. Izstrādātā maģistra darba mērķis ir: identificēt patērētāju vajadzības vieglo elektroautomašīnu tirgū Latvijā un veikt elektroautomašīnu tirdzniecības un apkalpošanas projekta plānošanu uzņēmumā. Uzdevumi, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir sekojoši: 1. analizēt literatūru par atjaunojamo resursu specifikāciju, pieejamību un pielietošanas nepieciešamību vieglo automašīnu tirgū pasaulē; 2. analizēt un noteikt patērētāju vajadzības un tipus elektroautomašīnu tirgū Latvijā; 3. analizēt elektroautomašīnu pieprasījumu, piedāvājumu un pielietošanas iespējas Latvijā; 4. iepazīties ar uzņēmuma SIA Moller Auto Latvia un Volkswagen automašīnu dīlera uzņēmējdarbības raksturojumu un analizēt to finanšu rādītājus; 5. noteikt patērētāja guvumu no elektroautomašīnas iegādes un izmantošanas Latvijā; 6. veikt projekta plānošanu elektroautomašīnas pārdošanas un apkalpošanas ieviešanai Volkswagen dīlerī Moller Auto Lidosta. Autore izvirza hipotēzi: vieglo elektroautomašīnu tirgus Latvijā nespēj konkurēt ar vieglo iekšdedzes dzinēju automašīnu tirgu, jo nespēj apmierināt patērētāju vajadzības. Maģistra darbā autore ir izveidojusi divas novitātes, no kurām viena ir saistīta ar patērētāja rīcības noteikšanas modeļa pilnveidošanu, bet otra ir funkcija, ar kuras palīdzību var noteikt iespējamo patērētāja rīcību elektroautomašīnu tirgū Latvijā. Analītiskajā daļā autore analizē informāciju par automašīnu izplūdes gāzu ietekmi uz siltumnīcas efektu, sniedz pamatojumu atjaunojamās enerģijas izmantošanas nepieciešamībai, analizē elektroautomašīnu ieviešanas vēsturi, veidus, specifikāciju, sniedz piemērus dažādu valstu atbalsta relizācijai elektroautomašīnu izmantošanā, aplūko šo valstu mērķus un vīzijas elektroautomašīnu izmantošanai nākotnē. Teorētiskajā daļā autore sniedz informāciju par patērētāju vajadzību noteikšanas un pirkšanas lēmuma pieņemšanas metodēm, analizē elektroautomašīnu tirgus pašreizējo piedāvājumu un pieprasījumu, pēta mērķa klientus elektroautomašīnu iegādei un lietošanai Latvijā un dažādu elektroautomašīnu tehnoloģisko rādītāju salīdzinājumu un piemērotību patērētāju vajadzībām, kā arī raksturo noteiktu patērētāju tipu iespējamo rīcību elektroautomašīnu tirgū Latvijā. Zinātniski praktiskajā daļā autore sniedz vieglo automašīnu tirdzniecības un servisa apkalpošanas uzņēmuma un tā automašīnu dīlera aprakstu, finanšu datu analīzi, nosaka patērētāja guvumu no elektroautomašīnas iegādes un lietošanas un veic elektroautomašīnas ieviešanas tirdzniecībā un apkalpošanā projekta plānošanu automašīnu dīlerī. Darbs ir izstrādāts uz 111 lapas pusēm, ieskaitot pielikumus. Tajā ir iekļautas 19 tabulas, 45 attēli, 4 vienādojumi un 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi Patērētāju rīcība, patērētāju vajadzības elektroautomašīnu tirgū, ektroautomašīnu tirgus Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Consumer behaviour, consumer needs in electric vehicle market, electric vehicle market in Latvia
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2014 21:07:39