Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Tehnoski ekonomiskā pamatojuma izstrādes principi"; inženierprojekts "Dakteru ielas posma rekonstrukcija Smiltenē"
Nosaukums angļu valodā "Development Principles of Feasibility Study"; Engineering Design Project "Reconstruction of Dakteru Street in Smiltene"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents J.Naudžuns
Anotācija Aigara Vīvuliņa bakalaura darbs ar inženierprojektu bakalaura grāda programmā Transportbūves iegūšanai Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes principi, inženierprojekts Dakteru ielas posma rekonstrukcija Smiltenē. Darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 142 lapām. Bakalaura darba apjoms sastāv no 43 lapām, kurās ietilpst 11 tabulas, inženierprojekta darba daļā sastāv no 82 lapām, kurās ietilpst 3 attēli, 13 tabulas un 14 rasējuma lapas. Darbā izmantots 29 literatūras avots. Bakalaura darba mērķis ir detalizēti izpētīt un rast kvalitatīvu Tehniski Ekonomiskā Pamatojuma izstrādes modeli, kurš atbilstu Tehniski Ekonomiskā Pamatojuma izstrādes vadlīniju nosacījumiem Struktūrfondu finansējuma piesaistīšanai. Inženierprojekta sadaļā veikta Smiltenes pilsētas Dakteru ielas posma esošās situācijas analīze. Izvērsti satiksmes intensitātes rādītāji, veikti ceļa posma apsekošanas darbi. Darba gaitā izstrādāta rekonstruējamā posma grafiskā daļa, kā arī veikts pilns darba procesa apraksts. Papildus izstrādājot sadaļu par darba aizsardzības un ietekmi uz vidi rekomendējošiem veicamajiem procesiem būvlaukumā. Bakalaura darba sadaļa ietver: veikt darba tēmas strukturizētu izpēti un definēt pieļautās kļūdas; izveidot saturiski pamatotu darba uzdevumu; detalizēti izstrādāt nepieciešamās informācijas aprakstu; izstrādāt Tehniski ekonomisko pamatojumu inženierprojektam. Inženierprojekta darba sadaļā paredz: pamatbrauktuves un ietves ar veloceliņu izbūvi; nobrauktuvju un pieslēgumu izbūvi; segas konstrukcijas aprēķinu; samazinātu ietekmi uz vidi.
Atslēgas vārdi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes principi, Dakteru ielas posma rekonstrukcija Smiltenē
Atslēgas vārdi angļu valodā Principles of designing the feasibility study, Renovation of Dakteru iela section in Smiltene
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2014 12:31:12