Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Brīvās ūdens straumes hidroelektrostaciju būvniecības iespēju izvērtējums Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Feasibility study on construction of free flow hydrokinetic power plants in Latvia"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs O.Linkevičs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā aprakstīti ūdens enerģijas teorētiskie pamati, brīvas ūdens straumes hidroelektrostaciju tehnoloģija, brīvas ūdens straumes enerģijas izmantošanas nosacījumi un ierobežojumi, ūdens straumes ātruma mērījumu rezultātu analīze un brīvas ūdens straumes HES būvniecības iespēju izvērtējums Latvijā. Bakalaura darba mērķis bija izpētīt jau esošo brīvās ūdens straumes tehnoloģiju, Latvijas likumdošanas ietekmi uz šo tehnoloģiju realizāciju Latvijas enerģētikas tirgū un izvērtēt šo tehnoloģijas realizācijas potenciālu Latvijā. Mērķu izpildīšanai autors izvirzīja vairākus uzdevumus, kuri ietver ūdens straumes ātruma mērījumus, apstrādi un analīzi, Latvijas likumdošanas analīzi, pieslēguma pie tīkla un būvniecības iespēju izvērtējumu Latvijā. Pēc iegūtajiem rezultātiem un informācijas var secināt, ka Latvijā ir potenciāls šāda tipa tehnoloģijai, bet pagaidām būtu ļoti problemātiski realizēt šāda veida projektus, jo ir pieejami tikai vispārēji dati par brīvās straumes ātrumiem dažām no Latvijas lielākajām upēm, kuri neatbilst šāda tipa tehnoloģijai. Ir nepieciešams veikt likumdošanas izmaiņu, lai tā atbilstu arī bezaizsprostu HES tehnoloģijai. Pagaidām pieejamā tehnoloģija ir ļoti plaša klāsta, kas atvieglotu projektu realizāciju. Ir arī ekonomiskie šķēršļi, kurus būtu nepieciešams risināt ar speciālu Valsts atbalstu. Darba kopapjoms ir 64 lappuses, tas satur 22 attēlus, 14 tabulas un tajā ir atsauces uz 37 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi BRĪVĀS ŪDENS STRAUMES HIDROELEKTROSTACIJU BŪVNIECĪBAS IESPĒJU IZVĒRTĒJUMS LATVIJĀ
Atslēgas vārdi angļu valodā FREE WATER FLOW HES CONSTRUCTION EVALUATION IN LATVIA
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2014 18:09:59