Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums „Aviācijas dzinēju turbīnas rotora elementu analīze un pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Analysis and Improvement of the Rotor Components of Aviation Engine Turbine”
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing., doc. Ilmārs Ozoliņš
Recenzents Dr.habil.sc.ing., prof. Vladimirs Šestakovs
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir Aviācijas dzinēju turbīnas rotora elementu analīze un pilnveidošana. Darbā ir apskatīts dzinēja PT6A spēka turbīnas rotors un savienojuma elementi, it īpaši diski un savienojuma elementi starp tiem. Šī darba galvenais mērķis ir izpētīt un izanalizēt turbīnas disku konstruktīvo risinājuma variantu, kā arī spējas uzņemt statiskās slodzes un izpētīt deformāciju un spriegumu sadalījumu dzinēja maksimālos darba režīmos, ar mērķi atrast konstruktīvo risinājumu, lai elementu masas un izturības ziņā pārspētu originālo konstrukcijas variantu. Arī ir nepieciešams izanalizēt spriegumus un deformācijās, kas rodas tad, kad diskā ir plaisa. Aprakstīt disbalansa būtību. Visiem darbā aprēķiniem tiek pieņemti origināla izmēra aprēķina modeļi ar nelieliem konstrukcijas vienkāršojumiem, lai varētu vieglāk modulēt 3D modeļus. Rotora fragmenta daļas un savienojuma elementi, kā arī papildus nepieciešamie elementi tika projektēti programmā Autodesk Inventor 2008 un tālākie aprēķini, kas ir saistīti ar spriegumiem un deformācijām, pielietojot datormodelēšanas principu, tika veikti programmā Solid Works. Darba rezultātā ir iegūtas jaunas spēka turbīnas disku savienojuma shēmas, kuras statisko slodžu aspektā pārspēj oriģinālo konstrukciju un to raksturojumus, un kuras varētu piedāvāt tālākiem pētījumiem ar mērķi uzlabot turbīnas rotora un, sekojoši, arī visa dzinēja parametrus kopumā. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 10 nodaļas, secinājumus, literatūras sarakstu, pielikumu, 57 zīmējumus, 2 tabulas, 51 formulu, 12 pielikumus, kopā 83 lapaspuses.
Atslēgas vārdi Aviācijas dzinēju turbīnas rotora elementu analīze un pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Aviation engine rotor elements analysis and refinement
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2014 17:37:11