Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Autotransporta kravu pārvadājumu Eiropā ekonomiskā analīze un izvērtējums.
Nosaukums angļu valodā Economic Analysis and Evaluation of Trucking in Europe
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Kristīne Carjova
Recenzents Mihails Larins
Anotācija Bakalaura darba tēma - Autotransporta kravu pārvadājumu Eiropā ekonomiskā analīze un izvērtējums. Pētījuma mērķis izanalizēt un izvērtēt kravu autopārvadājumus un to tendences Eiropā. Noteikt galvenos pārvadājuma virzienus un biežāk pārvadātās preču grupas. Apskatīt izmaksu veidošanos, izmaksu riska faktorus un pārvadātāju kritērijus, pārvadājumam noteiktajā virzienā, visizplatītākajam kravas veidam. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, grafiskās daļas un secinājumiem Pirmā nodaļa ir teorētiskā daļa, kurā apskatīts kravu autotransports, kravu klasifikācija, transportēšanas organizēšana un vadīšana, lokveida pārvadājumi. Otrā nodaļa ir analītiskā daļa, kura attēlo Eiropas starptautisko transporta tirgu, piegādes ķēdes riskus, kravu plūsmu analīzi pa vertikālēm, pārvadātāju atlasi un izvēli, izmaksu izmaiņu faktorus, pārvadājuma izmaksu-apjoma analīzi un satiksmes negadījumu analīzi. Trešā nodaļa ir praktiskā daļa, kurā apkopota informācija par transporta izmaksām un tarifiem, veikts izmaksu aprēķins noteiktā maršrutā un piedāvāts risinājums izmaksu efektīvākai izmantošanai. Ceturtā nodaļa ir grafiskā daļa, kura sastāv no portālceltņa slogojuma aprēķiniem un trīs rasējumiem, kuros attēlota portālceltņa konstrukcija. Galvenie rezultāti - pētot kravu pārvadājumus ar autotransportu, tiek secināts, ka problēma nav kravu piegādē, bet tajā, ka netiek pietiekami efektīvi izmantota autotransporta galvenā priekšrocība, t.i., mobilitāte. Priekšlikums - izmantojot piedāvāto datu uzskaites sistēmu, izvedot datu krātuvi, ar kuras palīdzību būs iespējams efektīvi izmantot autotransporta priekšrocībās. Palielinot klientu skaitu un samazinot sūtījumu apjomus, pieaugs tīrā peļņa. Darba apjoms: 81 lapas, izmantoti 26 literatūras avoti, 25 attēli, 23 tabulas, 4 formulas un 3 rasējumi.
Atslēgas vārdi Autotransports, kravu plūsmu analīze, izmaksu izmaiņu faktori, pārvadātāju atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā Roadfreight, cargo flow analysis, cost change factors, selection of carrier
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2014 14:03:15