Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Izvadāmā gaisa siltuma atgūšana daudzdzīvokļu mājās"
Nosaukums angļu valodā "Exhaust air heat recovery in apartment houses"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs A.Lešinskis
Recenzents V.Vrubļevskis
Anotācija P.Muzika-Zinkevičas maģistra darbā Izvadāmā gaisa siltuma atgūšana daudzdzīvokļu mājās tiek veikts plašs pētījums par izvadāmā gaisa siltuma atgūšanas iespējam no dabiskās un mehāniskās ventilācijas daudzdzīvokļu mājās. Darba teorētiskā daļā tiek veikta literatūras izpēte par dažādiem variantiem, kurus pielieto siltuma atgūšanai no izvadāmā gaisa, kā arī ir apkopota informācija par īstenotiem objektiem tādas Eiropas valstīs, kuru klimatiskie apstākļi ir līdzvērtīgie Latvijas apstākļiem. Darbā tiek sniegti monitoringa rezultāti daudzdzīvokļu mājai, kas izmanto siltumsūkņu izvadāmā gaisa siltuma atgūšanai no dabiskās ventilācijas. Papildus tiek apkopota normatīva dokumentācija, ar kuru jārēķinās, projektējot ēku siltumapgādes sistēmas ar siltumsūkņu izmantošanu. Darba eksperimentālā daļā tiek veikta siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa simulācija 9-stāvu daudzdzīvokļu mājai, ar dažādiem uzlabošanas scenārijiem. Pēc veiktas simulācijas tika noskaidrots kā mainās ēkas enerģijas patēriņš atkarībā no izvēlētā scenārija. Izvēlētiem scenārijiem ar izvadāmā gaisa siltuma atgūšanu tika veikts finansiālās rentabilitātes izvērtējums, ar kuru tika noskaidrots, ka pie pašreizējās enerģijas cenas izvadāmā gaisa siltuma atgūšanas pasākumi neatmaksājas. Tomēr, enerģijas cenu kāpums, kā arī līdzfinansējumu piešķiršana var būt par kritērijiem naudu ieguldīšanai šajās enerģiju taupošas pasākumos. Diplomdarbā ir izmantotas 12 tabulas, 48 attēli, 16 formulas, 2 pielikumi, un 30 literatūras avoti. Diplomdarba apjoms sastāda 75 lappuses.
Atslēgas vārdi Izvadāmā gaisa siltuma atgūšana, siltummainis, siltumsūknis, ventilācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Exhaust air heat recovery, heat recuperator, heat pump, ventilation
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2014 13:34:34