Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla novērtēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for improving personnel evaluation system"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Recenzents Mg.soc.sci.S.Ķirse
Anotācija Diplomprojekta autors: Daiga Treiliņa Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. psych.lekt. Sandra Reinfelde Diplomprojekta temats: Personāla novērtēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 3 daļām: analītiskās daļas, teorētiskās daļas, un projekta aprēķinu daļas. Darbs sastāv no 81 lapas, tai skaitā 23 attēliem. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Bibliogrāfiskais saraksts ietver 22 literatūras avotus, tai skaitā speciālo literatūru par personāla vadības un novērtēšanas procesiem un Tieto Latvia iekšējiem nepublicētiem materiāliem. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla novērtēšanas procesa analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla novērtēšanas teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla novērtēšanas jomā. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla novērtēšanas procesa pilnveidošanai: ikgadējo pārrunu interviju vadlīnijas vadītājiem, personāla novērtēšanas procesa laika grafiku pilnveidošana un novērtēšanas sistēmas (Success for People) uzlabošanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Treiliņa D. Personāla novērtēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja Reinfelde S. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. 81 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla novērtēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving personnel evaluation system
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2014 12:45:49