Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Fiziskā un psihoemocionālā slodze ugunsdzēsēju glābēju darbā, tās ietekme uz darbspējām un uzlabošanas pasākumi
Nosaukums angļu valodā Physical and Psycho-Emotional Load of Fire and Rescue Work, Its Impact on Ability to Work and Improvement Measures
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Dr.med., asoc.prof. Ž.Roja
Recenzents RTU prakt.docente I.Jevinga
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Fiziskā un psihoemocionālā slodze ugunsdzēsēju glābēju darbā, tās ietekme uz darbspējām un uzlabošanas pasākumi”. Diplomprojekta autors Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes Darba un civilās aizsardzības katedras students Nikolajs Kiseļovs. Diplomprojekta vadītāja Latvijas Universitātes asociētā profesore Ženija Roja. Diplomprojekts satur 100 lapaspuses, 8 pielikuma daļas lapaspuses, izmantoti 22 literatūras avoti. Diplomprojekta teorētiskajā daļā autors analizēja un apkopoja informāciju par ugunsdzēsēju glābēju profesijas specifiku, veiktiem pienākumiem un riska faktoriem. Aprakstīta darba aizsardzības sistēma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Izpētīta fiziskās slodzes ietekme uz ugunsdzēsēju glābēju darbspējām, aprakstītas veselības problēmas, kas rodas saistībā ar funkcionālo pārslodzi. Izpētīta psihoemocionālās slodzes ietekme uz ugunsdzēsēju glābēju darbspējām, aprakstīti visbiežāk sastopamie stresi un to izraisošie faktori. Analītiskajā daļā autors pievēršas metodēm, kuras palīdz novērtēt slodzes lielumu, veicot fiziski smagus darbus, kā arī ļauj noteikt vairāk noslogotas muskuļu grupas, ķermeņa daļas un pasākumus šis slodzes mazināšanai. Tika aprakstītas metodes, lai noteiktu psiholoģisko klimatu darba vietā un novērtētu amatpersonu pašreizējas darbspējas. Praktiskā daļā tika novērtēti fiziskas slodzes lielumi, kuriem tiek pakļauti ugunsdzēsēji glābēji strādājot notikumu vietā, noteiktas visvairāk noslogotās muskuļu grupas un ķermeņa daļas. Tika aprakstīti muskulatūras relaksācijas un nostiprināšanas vingrojumi, kuri paaugstinās muskuļu lokanību un izturību, tādējādi samazinot risku iegūt traumu fiziskas aktivitātes laikā. Tika izpētīts psiholoģiskais klimats darba vietā un izstrādāti praktiski padomi kā izveidot veselīgu atmosfēru kolektīvā. Tika aprakstīta psiholoģiskas atslābināšanās tehnika, lai mazinātu psihoemocionālas slodzes ietekmi uz amatpersonu darbspējām. Lai noteiktu darba smaguma raksturojušās pazīmes (fizisko slodzi, piespiedu darba pozas u.c. parametrus) tika veiktas darbinieku aptaujas un vizuāla novērošana. Aptaujas bija anonīmas, garantējot dienesta amatpersonām viņu atbilžu konfidencialitāti. Iegūtie dati tika apkopoti un sastādītas tabulas, kopējie rezultāti tika atspoguļoti diagrammās. Vidējais rezultāts tika iegūts, saskaitot attiecīgus vērtējumus visiem aptaujas dalībniekiem. Izmantota literatūra darbā ir dažāda: Latvijas Republikas likumi, LR Ministru kabineta noteikumi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iekšējie normatīvie akti un metodiskie ieteikumi, interneta resursi, zinātniskie pētījumi.
Atslēgas vārdi Fiziskā un psihoemocionālā slodze ugunsdzēsēju glābēju darbā
Atslēgas vārdi angļu valodā Physical and Psycho-Emotional Load of Fire and Rescue Work
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2014 11:09:09