Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Autoceļu un ielu tīkla uzlabošanas iespēju analīze Rēzeknē"
Nosaukums angļu valodā "Improvement Analysis of Road and Street Network in Rezekne"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents doc. J.Bidzāns
Anotācija Maģistra darba tēma Autoceļu un ielu tīkla uzlabošanas iespēju analīze Rēzeknē. Darbā izanalizēti galvenie autoceļu un ielu tīkla plānošanas principi, izvērtētas ielu tīkla sistēmu priekšrocības un trūkumi. Sniegts Rēzeknes pilsētas ielu tīkla raksturojums, veikta tā izpēte, apskatīta esošā pilsētas vecpilsētas daļas infrastruktūra un piedāvāti tās attīstības risinājumi. Izvērtēta Latgales ielas satiksmes intensitāte un sniegta ideja par ielas attīstības koncepciju, piedāvājot to pārveidot par centrālo gājēju, tūristu un izklaides ielu ņemot vērā tās vēsturisko novietojumu un apbūvi. Sniegti ielas tehnisko un dizainisko risinājumu priekšlikumi, izstrādāta satiksmes organizācijas shēma, kas sniegtu priekšstatu par Latgales ielas pašreizējā autotransporta novirzīšanas iespējām, slēdzot šo ielu satiksmei. Darbā analizēta Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada attīstibas plānošanas dokumentācija (zemes platību plānotā un atļautā izmantošana u.c. ) un iegūtā informācija ņemta vērā veicot Latgales ielas un Rēzeknes apvedceļa skiču izstrādi. Apkopota informācija par valsts autoceļu stāvokli Rēzeknes noavadā, veikta Rēzeknes apvedceļa trūkstošā posma gar pilsētas Dienvidaustrumu daļu izbūves iespējamības izpēte un izstrādāta skice par tā vēlamo novietojumu. Šis apvedceļš savienotu valsts autoceļus A13 un A12 pa Rēzeknes Dienvidaustrumu pusi, atslogojot vecpilsētas centrālo - Latgales ielu- no tranzīta transporta, daļēji atslogojot arī autoceļa A15 esošo posmu no smagajiem transportlīdzekļiem, tā kā jaunbūvējamais posms veidots ar iespēju Rēzeknes pilsētu apbraukt vienlīdz ātri. Šis apvedceļš uzlabotu Griškānu un Ozolmuižas pagastu iedzīvotāju transportēšanās iespējas, kā arī uzņemtu visu maģistrālo transportu virzienā Daugavpils Ludza, šādi ļaujot atteikties no Latgales ielas maģistrālā statusa. Veikts padziļiāts pētījums par atpērkamo zemju apjomu un izmaksām pēc divām metodēm, aprēķinātas salīdzinošas automobiļu autokilometru izmaksas, pie nosacījuma, ja trūkstošais apvedceļš tiek izbūvēts. Darbā izanalizēta likumdošana vides aizsardzības, nekustamo īpašumu un ceļu būvniecības jomā, apkopoti un izanalizēti autotransporta intensitātes mērījumi Latgales ielas galvenajos krustojumos un valsts autoceļu A12, A13 un A15, P36, P54 un P55, V587, V579 un V581 posmos, kam ir tieša ietekme uz Rēzeknes pilsētas transporta plūsmu, kā arī uz jaunveidojamo apvedceļa posmu. Darbā izmantotas literatūras analīzes, vizuālās apsekošanas, iegūto datu apstrādes un grafiskās izstrādes metodes. Maģistra darba kopējais apjoms ir 101 lappuses, tajā iekļauti 51 attēli, 10 tabulas un 16 rasējumi, kas pievienoti darba pielikumam. Maģistra darba izstrādei izmantoti 24 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ielu tīkls, apvedceļš
Atslēgas vārdi angļu valodā street network, bypass
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2014 15:35:29