Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba vides risku samazināšanas ceļi autobusu parkos
Nosaukums angļu valodā Ways of Workplace Risk Reduction for Bus Fleets
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. J.Ieviņš
Recenzents LU docents, Dr.sc.admin. H.Kaļķis
Anotācija Maģistra darba autors : Zita Laizāne. Maģistra darba tēma: Darba vides risku samazināšanas ceļi autobusu parkos. Maģistra darba zinātniskais vadītājs : Jānis Ieviņš Dr.oec., prof. Maģistra darbs sastāv no 105 lapām un ietver sevī 46 attēlus, 32 tabulas, 5 aprēķina formulas un 10 pielikumus. Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 25 informācijas avoti. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir apkopota informācija par sabiedriskā transporta attīstības pamatlīnijām, attēlota darba aizsardzības un arodveselības nodaļas darbība, un darba vides risku novērtēšanas metodes transporta uzņēmumā. Maģistra darba analītiskajā daļā ir apkopota informācija par nelaimes un arodsaslimšanas gadījumiem autotransporta nozarē, to izpēte un analīze, veikta darbinieku aptaujas rezultātu apkopošana un analīze, kā arī pētīti un analizēti autobusu remontdarbnīcu nozarē sastopamie darbu veidi un biežāk sastopamie darba vides riska faktori, kas var radīt nelaimes gadījumus. Maģistra darba praktiskajā daļā autore izstrādāja darba aizsardzības koeficienta ieviešanas sistēmu, vietējās ventilācijas sistēmas uzlabošanas pasākumus , kā arī tika risināta apgaismojuma optimizācija meistara darba kabinetā. Tika izskatīti LR normatīvie akti, kas nosaka nodarbināto darba aizsardzības prasības un individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošanu. Secinājumu daļā noskaidrotas uzņēmuma sāpīgākās problēmas un izstrādāti priekšlikumi to risināšanai. Priekšlikumos tiek piedāvāts risināt vietējās nosūces ventilācijas sistēmas jautājumus specializēto remontdarbnīcu cehos. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba drošība - Zita Laizane
Atslēgas vārdi angļu valodā Safety - Zita Laizane
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2014 14:15:20