Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Latvijas ātri bojājošās produkcijas importētāja loģistikas sistēmas analīze un optimizācija.
Nosaukums angļu valodā Analysis and Optimization of Logistics System for Latvian Importer of Perishable Products.
Autors Kristaps Gulbis
Struktūrvienība 15E00 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Viktors Feofanovs
Recenzents Mihails Larins
Anotācija Maģistra darbs ar nosaukumu „Latvijas ātri bojājošās produkcijas importētāja loģistikas sistēmas analīze un optimizācija”. Darba problēma, kas tiek risināta darbā, ir uzņēmuma esošās loģistikas sistēmas nepilnības. Darba mērķis ir ātri bojājošo produktu piegādes sistēmas optimizācija, balstoties uz uzņēmuma-importētāja darbības datiem par 2013. gadu. Problēmas atrisinājumam tiek izvirzīta hipotēze: сentralizētās noliktavas izveide spēj optimizēt ātri bojājošās produkcijas loģistikas sistēmu. Maģistra darbā tiek izpētīta Latvijas uzņēmuma darbība, kas nodarbojas ar ātri bojājošās produkcijas importu. Uzņēmuma importa apjomi no Benilukss valstīm (Nīderlande un Beļģija) sastāda 10%, kā arī 90% no pārējām valstīm (Spānija, Itālija, Turcija, Ēģipte u.c.). Maģistra darbā apskatītas importa loģistikas sistēmas nepilnības no Benilukss valstīm. Maģistra darba pirmajā daļā ir izpētīta informācija par loģistikas teoriju, un vēsturi, par sadales tīklu veidiem un funkcijām, kā arī analizēta starptautiskā likumdošanas bāze ātri bojājošo produktu sfērā un autovadītāju darba režīmu un atpūtas jomā. Maģistra darba otrajā daļā tiek izpētīta pētāmā uzņēmuma struktūra un tā darbības pamatproblēmas. Trešajā daļā tiek veikti aprēķini par noliktavas optimālākās atrašanās vietas noteikšanu un tās tehnoloģiskajiem izmēriem, kā arī tiek aprēķināts nepieciešamo mehanizācijas līdzekļu skaits. Maģistra darba ceturtajā daļā tiek izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, nepieciešamībai izstrādāt centralizēto noliktavu. Maģistra darba kopapjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 35 attēli, 23.tabulas, izmantotas 31 formula un 27 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Loģistika, centralizēta noliktava, ātri bojājošā produkcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistics, centralized warehouse, perishabe goods
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2014 14:07:19