Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums Administratīvās atbildības piemērošanas pilnveidošana par muitas noteikumu pārkāpumiem Latvijā
Nosaukums angļu valodā Improving the Application of Administrative Liability for Customs Offenses in Latvia
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba darba tēma ir Administratīvās atbildības piemērošanas pilnveidošana muitas pārkāpumos Latvijā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot izmaksas, kas saistītas ar administratīvo sodīšanu par konstatēto pārkāpumu, izvērtēt, cik lietderīgi un izdevīgi ir administratīvi sodīt par muitas noteikumu pārkāpumiem, kā arī noskaidrot vispārējo tendenci soda sankciju piemērošanā. Izvirzītā mērķa sasniegšanai nepieciešams veikt šādus uzdevumus: 1. Pieejamo teorētisko materiālu analizēšana; 2. Ar muitas darbību regulējošo un pārkāpumiem muitas jomā saistīto normatīvo aktu pētīšana; 3. Ar muitas pārkāpumiem saistīto datu iegūšana un apkopošana; 4. Augstāk minēto datu analizēšana; 5. Datu salīdzināšana ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un VID vadlīnijām par administratīvo soda sankciju piemērošanu; 6. Secinājumu izdarīšana un priekšlikumu izstrādāšana problēmsituāciju risināšanai. 7. Administratīvās atbildības piemērošanas instrukcijas izstrāde. Pirmajā daļā aplūkota vispārējā pieejamā informācija par Valsts ieņēmumu dienestu un muitas iestāžu funkcijām. Otrajā daļā aplūkots administratīvā procesa teorija vispārināti n administratīvais process iestādē, kā arī raksturoti administratīvie pārkāpumi un definētas vadlīnijas. Trešajā daļā veikta Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē izskatīto administratīvo pārkāpumu lietām un par tām piemērotajām soda sankcijām analizēšana, kā arī piedāvāti risinājumi vadlīniju precizējumiem. Diplomdarbs sastāv no 61 lapām, 17 tabulām, kā arī 4 pielikumiem.
Atslēgas vārdi administratīvais process; pārkāpumi; vadlīnijas
Atslēgas vārdi angļu valodā administrative process; violations; guidelines
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2014 08:11:58