Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "SIA „Rīgas satiksme” darba izpildes vadības procesa pilnveides projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for improving business performance management process in SIA "Riga Traffic"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Recenzents Mg.oec., pr.doc. U.Kamols
Anotācija Diplomprojekta autors: Evita Lange Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.psih. Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: SIA Rīgas satiksme darba izpildes vadības procesa pilnveides projekts Diplomprojekta apjoms: 72 lpp, 11 tab., 25 att., darbam pievienoti 6 pielikumi Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 22 literatūras avoti, t.sk. interneta resursi personāla attīstības jautājumā, profesionālā literatūra personāla vadības jomā, apmācību materiāli, kā arī uzņēmuma nepublicētie resursi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā raksturots uzņēmums, tā personāls un organizācijas struktūra, veikta darba izpildes vadības procesa analīze. Teorētiskajā daļā analizēti darba izpildes vadības teorētiskie aspekti, metodes, veidi un darbinieku karjeras izaugsmes, apmācību un attīstības teorētiskie aspekti. Projekta aprēķina daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma darba izpildes vadības procesa pilnveidošanai: 1. Darba izpildes vadības pārrunu anketas pilnveides projekts. 2. Darba izpildes vadības pārrunu pilnveides projekts. 3. Darbinieka attīstības plāna izstrādes projekts.
Atslēgas vārdi Darba izpildes vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance management
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2014 13:25:46