Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Dzīvības apdrošināšanas attīstība Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Life insurance development in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., prof. I. I. Voronova
Recenzents Mg. oec., prakt. doc. N. Semjonova
Anotācija ANOTĀCIJA Darba tēma: Dzīvības apdrošināšanas attīstība Latvijā. Darba apjoms un struktūra: Maģistra darba struktūru definē pētījuma mērķis un uzdevumi. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem, literatūras saraksta un pielikumiem. Maģistra darbā ir 76 lappusem, kas ietver 19 tabulas, no kurām 1 ir pielikumā, 33 attēliem, 84 literatūras avotiem un 2 pielikumiem. Ievadā autors skaidro pētījuma aktualitāti izvēlētajā virzienā, definē problēmu, pētījuma mērķi, raksturo objektu, pētījuma priekšmetu, izvirza uzdevumus, norāda pētījuma metodoloģisko bāzi un tās nozīmi. Pirmajā nodaļā apskatīta dzīvības apdrošināšanas veidu klasifikācija un raksturojums, noteikta dzīvības apdrošināšanas vieta sociālajā apdrošināšanā. Darbā ir atspoguļots apdrošināšanas pakalpojuma atributīvais modelis kā prece tirgū. Teorētiskās daļas nobeigumā autors apskata Swedbank veiktās aptaujas rezultātus par galvenajiem iemesliem, kas Latvijas iedzīvotājus motivētu apdrošināt dzīvību. Analītiskā daļā autors pēta Eiropas dzīvības apdrošināšanas tirgus statistikas datus, analīzē Baltijas valstu apdrošināšanas sabiedrību darba rezultātus. Tika izpētīti Latvijas uzņēmumu, kas strādā dzīvības apdrošināšanas jomā, darba rezultāti par 2013. gadu. Analītiskā daļā autors apskata patērētāju viedokli par apmierinātības līmeni ar piedāvātajiem pakalpojumiem un stabilitātes (drošības) līmeni dažādās apdrošināšanas sabiedrībās, kas strādā Latvijā. Trešajā nodaļā ir pētījuma praktiskā daļa, kur autors atbild uz šādiem jautājumiem: Vai ir vērts ieguldīt līdzekļus uzkrājošā dzīvības apdrošināšanā? Vai šis produkts ir izdevīgākais naudas ieguldījumu veids? Praktiskā darba gaitā autors piedāvā analīzei un Latvijas apdrošināšanas sabiedrību izvēlei izmantot hierarhiskās klasificēšanas metodi. Lai to izdarītu, autors izstrādāja kritēriju klasifikācijas shēmu apdrošināšanas sabiedrību atlasei. Nobeigumā ir veikti secinājumi par visa darba materiālu un izstrādāti priekšlikumi dzīvības apdrošināšanas attīstībai Latvijā.
Atslēgas vārdi dzīvības apdrošināšanas, klasifikācija, hierarhiskās klasificēšanas metods, atributīvais modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā life insurance, classification, hierarchical classification methods attributive model
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 12:58:59