Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „SIA „ Apranga” realizēto preču zīmola aizsardzība Latvijas muitā”
Nosaukums angļu valodā “Brand Protection of “Apranga” Ltd. in the Latvian Customs”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma SIA Apranga realizēto preču aizsardzība Latvijas muitā. Darba autors Rīga Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Muitas un nodokļu sistēmas administrēšanas programmas, Muitas un nodokļu katedras studentes Monta Lēnertes. Izstrādātais darbs sastāv no 63 lapām, 4 nodaļām, 10 apakšnodaļām,28 atteliem un 1 tabulas. Darbā izmantota statistiskā informācija, Latvijas Republikas likumi, interneta elektroniskie resursi un informācija no SIA Apranga, kas saturēja ierobežotu pieejamību. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīts, kas ir zīmols, kāda ir zīmola nozīme un kāda ir bijusi tā attīstība, kā arī zīmola izveide. Darba otrajā daļā tiek apskatīts SIA Apranga uzņēmums, tā vēsture un straujā attīstība līdz mūsdienām, kā arī uzskaitīti SIA Apranga pārstāvētie zīmoli. Darba trešajā daļā tiek uzskaitīti Eiropas Parlamenta regulas, Konvencijas, kas nodrošina zīmola aizsardzību. Diplomdarba ceturtajā nodaļā tiek aprakstīta muitas loma zīmola aizsardzībā, kā arī izpētīta divu SIA Apranga zīmolu aizsardzība Latvijas muitā. Diplomdarba pētījuma objekts zīmola aizsardzība, pētījuma priekšmets SIA Aprangas zīmolu aizsardzība Latvijas muitā. Diplomdarba mērķis ir novērtēt muitas realizēto mehānismu nozīmīgumu zīmolu aizsardzībā. Lai sasniegtu darba izvirzīto mērķi ir noteikti šādi uzdevumi: izpētīt visas iespējamās tiesību normas, kas aizsargā zīmolu, kā arī zīmola būtību; izmantojot pieejamos literatūras avotus un interneta resursus, aprakstīt un raksturot SIA Apranga uzņēmumu un pārstāvētos zīmolus; izpētīt un raksturot Latvijas muitas lomu zīmola aizsardzībā; Darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi par izstrādāto darbu un tiek meklēti priekšlikumi kā situāciju uzlabot. Darbam ir vairāk teorētiska nozīme, nedaudz praktiska. Pētījums ir balstīts uz reāliem prakses gadījumiem. Darbā tika izmantotas tabula kas tika izveidota pēc organizācija REACTpārstāvniecības latvijā sniegtajiem datiem, kuriem ir ierbežota piekļuve.
Atslēgas vārdi SIA Apranga realizēto preču zīmola aizsardzība Latvijas muitā
Atslēgas vārdi angļu valodā Brand Protection of Apranga Ltd. in the Latvian Customs
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2014 11:24:08