Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Personāla vadības pilnveidošanas projekts Valsts Robežsardzes Ventspils pārvaldē”
Nosaukums angļu valodā „Project for improving personnel management in the Ventspils Regional Board of the State Border Guard”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Recenzents Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Gaiķis I., Personāla vadības pilnveidošanas projekts Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldē: Diplomprojekts/ Vadītājs: S.Gailīte Datorsalikums. Rīga:RTU,2013. 96 lpp. Diplomprojekta apjoms: 96 lapas; darbā iekļautas 6 tabulas, 15 attēli; darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 43 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla vadības procesu analīze Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldē. Teorētiskajā daļā analizēti personāla vadības teorētiskie aspekti un aprakstīta personāla politikas nozīme uzņēmumā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti personāla vadības pilnveidošanai Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldē: 1) Amata aprakstu pilnveidošanas projekts; 2) Personāla piesaistes pilnveidošanas projekts; 3) Personāla novērtēšanas projekts.
Atslēgas vārdi ivars21
Atslēgas vārdi angļu valodā ivars21
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2014 11:42:51