Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Latvijas eksporta un importa plūsmu analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Export and Import Flows in Latvia"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba autore Svetlana Sliņko. Diplomdarba tēma ir Latvijas eksporta un importa plūsmu analīze. Darbā tiek analizētas Latvijas eksporta un importa attīstības iespējas, kā arī izstrādāti priekšlikumus Latvijas ārējās tirdzniecības attīstībai un ekonomikas izaugsmes veicināšanai. Lai sasniegtu darba mērķi, ir jāizpilda sekojoši uzdevumi: izpētīt muitas darbību reglamentējošo likumdošanu; izpētīt muitas procedūru - izvešana (eksports) un laišana brīvā apgrozībā (imports), regulējošo normatīvo aktu bāzi; apkopojot pieejamos statistikas datus, izanalizēt un izvērtēt kā mainās eksporta un importa plūsma pa gadiem; izdarīt secinājumus un izvirzīt savus priekšlikumus par eksporta un importa plūsmas nozīmīgākajiem aspektiem. Diplomdarba pētījuma objekts- importa un eksporta procedūra. Diplomdarba pirmajā nodaļā tika raksturota vispārējā informācija par preču izvešanu un laišanu brīvā apgrozībā, tas ir, kādi dokumenti to regulē un preču ievešanas un izvešanu saistītie muitas maksājumi. Diplomdarba otrajā daļā tika raksturotas muitas procedūras, tas ir, eksports un imports. Diplomdarba trešajā daļā tika raksturots Latvijas eksporta un importa plūsmu analīze. Diplomdarba ceturtajā daļā tika raksturotas Latvijas eksporta un importa attiecības ar kaimiņvalstīm. Darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbā iekļauti 19 attēli. Darbs sastāv no 61 lapaspusēm, un tika izmantoti 32 literatūras avoti. Atslēgvārdi: eksporta, importa struktūra, valsts izaugsme.
Atslēgas vārdi Eksporta, importa struktūra, valsts izaugsme
Atslēgas vārdi angļu valodā Export, import structure, economic growth
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2014 15:13:30