Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības uzsākšanai un veicināšanai Latvijā”
Nosaukums angļu valodā ”Support Instruments for Facilitating Start-ups in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. A.Auziņa - Emsiņa
Recenzents
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darbs Atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā, autors Roberts Pētersons. Maģistra darba mērķis ir novērtēt atbalsta instrumentus un to pieejamību potenciālajiem un jaunajiem uzņēmējiem, tādējādi palīdzot attīstīties Latvijas potenciālajiem uzņēmumiem un ekonomikai kopumā. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā ir raksturots uzņēmējdarbības uzsākšanas procesa teorētisko un praktisko aspektu apskats Latvijā un salīdzināts ar Igauniju un Lietuvu. Otrajā daļā ir analizēti pieejamie atbalsta instrumenti Latvijā. Trešajā daļā tiek veikta anketēšana, un izstrādāts uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta instrumentu izmantošanas rīcības modelis. Pierādīts, ka pašlaik atbalsta instrumenti ir izkliedēti daudzās atbildīgās iestādēs, kas izstrādā atšķirīgus normatīvus, uzrauga sadarbības iestāžu darbību u.c. tas rada haosu informatīvajā sistēmā, tā ir grūti salīdzināma savā starpā, lai varētu izvēlēties visefektīvāko finansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī potenciālie un jaunie uzņēmēji slikti orientējas pieejamo atbalsta instrumentu klāstā (maz informēti). Darba apjoms ir 81 lpp un tajā ir ietvertas 6 tabulas un 23 attēli. Maģistra darba izstrādāšanai autors izmantojis 53 avotus un 2 pielikumus.
Atslēgas vārdi Atbalsta instrumenti, potenciālie un jaunie uzņēmēji, ES struktūrfondi
Atslēgas vārdi angļu valodā Support instruments, potential and new entrepreneurs, EU structurefunds
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2014 11:16:15