Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Gatavās produkcijas noliktavu darbības pilnveidošanas iespējas kokmateriālu ražošanas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Improvement Opportunities in the Finished Goods Warehouse Operations in Timber Production Companies”
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Pāvels Patļins
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autore ir studente Rita Rancāne un diplomprojekta nosaukums ir „Gatavās produkcijas noliktavu darbības pilnveidošanas iespējas kokmateriālu ražošanas uzņēmumos. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi ir nepieciešams izpētīt pašreizējo situāciju un tendences kokmateriālu ražošanas uzņēmumos, kā arī kokmateriālu ražošanas uzņēmumu noliktavu darbību, konstatēt galvenās kokmateriālu ražošanas uzņēmumu noliktavu problēmas, pamatot atklāto problēmu nozīmi kokmateriālu ražošanas uzņēmumu noliktavās un to ietekmi uz citiem procesiem. Izstrādāt pamatotus risinājumus, lai noliktavu darbība uzņēmumos uzlabotos. Pirmajā daļā darba autore ir aprakstījusi kokrūpniecības attīstības tendences, analizējusi kokrūpniecības uzņēmumus Latvijā, kā arī iepazīstinājusi ar noliktavu procesiem un nozīmi kokmateriālu ražošanas uzņēmumos. Otrajā daļā tiek aprakstīta un analizēta kokmateriālu ražošanu uzņēmumu noliktavu darbības problēmas saistībā ar noliktavu nelietderīgu izmantošanu un noliktavu trūkumu, kā arī iekrāvēju nelietderīgu izmantošanu. Sīkāk tiek pētīta noliktavu platības trūkuma analīze, kur darba autore parāda lietderības koeficientu salīdzinājumu un iespējas. Noliktavas uzlabošanas iespējas, izveidojot plauktu sistēmu, kas būs kā nākotnes investīcijas uzņēmumam un iekrāvēju darbības uzlabošana. Trešajā daļā sniegti risinājumi noliktavu darbības uzlabošanai. Noliktavām ir nepieciešams izveidot papildus plauktu sistēmu, kas dos 24% lietderības koeficienta uzlabojumu. Uzņēmumam ir jāizveido papildus noliktava, kas samazinās dīkstāves un papildus kaltēšanas izmaksas, kas atmaksāsies jau otrajā gadā. Uzņēmumam ir jāuzlabo iekrāvēju darbs, sadalot pienākumus un pārdodot vienu nelietderīgo iekrāvēju. Diplomprojekts ir uzrakstīts 3 nodaļās uz 60lpp.,kuras ietver sevī 14 attēlus, 21 tabulu un 7 formulas. Projektā izmantotas 30 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi kokmateriāli, noliktava, pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā timeber, warehouse, improvement
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2014 08:52:45