Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Eksportspējas kalkulatora izveide”
Nosaukums angļu valodā “Elaboration of Export Capacity Calculator”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Astra Auziņa-Emsiņa
Recenzents
Anotācija Diplomdarba autore Baiba Soika izstrādāja darbu, kura temats ir Eksportspējas kalkulatora izveide. Diplomdarba mērķis ir izveidot eksportspējas kalkulatoru, kas izmantojams uzņēmumos konkrēta eksporta tirgus atbilstības un uzņēmuma sagatavotības darbībām ārējos tirgos novērtēšanā. Diplomdarba ietvaros tika apskatīta un analizēta eksportspējas jēdziena definīcija un nozīme, kā arī tika apskatītas metodes, kā eksportspēja tiek novērtēta gan privātajā, gan valsts sektorā. Tika apkopoti un analizēti Latvijas biznesa un eksporta konsultāciju uzņēmumu sniegtie pakalpojumi, apskatīts, cik daudz no tiem ietver eksportspējas novērtējumu, kā arī tika analizēta Latvijas valsts organizāciju nozīme un devums Latvijas uzņēmumu eksportspējas veicināšanā un novērtēšanā. Diplomdarba ietvaros tika apkopotas galvenās eksporta tendences un aktualitātes, kā arī apkopota un bakalaura darbā iekļauta galvenā informācija par eksporta plānošanu un stratēģijas izveidi. Tika detalizēti analizēti gan uzņēmuma un tā produkta, gan mērķa tirgus kritēriji, kuru analīze ir būtiska, lai novērtētu to eksportspēju un mērķa tirgus atbilstību. Balstoties uz tirgus ekspertu, Latvijas uzņēmumu un līdz šim pielietoto metožu informāciju, tika izvēlēti būtiskākie kritēriji, kas tika iekļauti eksportspējas kalkulatorā, kur katram rādītājam tika piešķirti svari, balstoties uz Latvijas uzņēmumu aptaujām, raksturojot to nozīmi rezultāta kopvērtējumā. Diplomdarba ietvaros izstrādātais eksportspējas kalkulators tika izmēģināts konkrētā Latvijas uzņēmumā, kā arī tika uzklausītas uzņēmuma atsauksmes un ieteikumi par rīka izmantošanu. Tika analizētas arī eksportspējas kalkulatora pielāgošanas un uzlabošanas iespējas. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 73 lpp., neieskaitot pielikumus. Darbā ir 7 attēli, 23 tabulas, 41 vienība bibliogrāfiskajā sarakstā. Darbam ir 15 pielikumi uz 21 lpp.
Atslēgas vārdi Eksportspējas kalkulators, eksports, Latvijas uzņēmumi, mērķa tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā Exoprt capability calculator, Latvian enterprises, target market
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2014 03:23:08