Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ceļa konstrukcijas noturības un deformācijas problēmas horizontālo piepūļu, statiskās slodzes gadījumā”(„Autoceļa A13 Rēzekne – Daugavpils posma rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Road Structure Stability and Deformation Problems in the Case of Horizontal Actions and Static Loads” („Reconstruction of Road A13 Rezekne-Daugavpils
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs A.Zariņš
Recenzents doc. M.Zemītis
Anotācija Darbu veido divas daļas: bakalaura darbs Ceļa konstrukcijas noturības un deformācijas problēmas horizontālo piepūļu, statiskās slodzes gadījumā un inženierprojekts Autoceļa A13 Rēzekne Daugavpils posma rekonstrukcija. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot un analizēt ceļa konstrukcijas noturības un deformācijas problēmas, ko rada statiskās slodzes un horizontālo piepūļu ietekme uz ceļa konstrukciju. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, izvirzīti šādi darba uzdevumi: raksturot ārējos faktorus, kas izraisa ceļa konstrukcijas deformācijas; analizēt un aprakstīt raksturīgos statiskās slodzes un horizontālo piepūļu radītos deformācijas veidus; iegūt un analizēt problemātisko vietu fotoattēlus; izstrādāt šo problēmu iespējamos risinājumus. Bakalaura darba pirmajā un otrajā nodaļā apkopota informācija par ceļa konstrukciju un arējiem spēkiem, kas to ietekmē. Trešajā nodaļā apkopota un analizēta informācija par ceļa segas deformācijām, kas rodas statiskās slodzes un horizontālo piepūļu ietekmē. Pēdējās nodaļas veltītas ceļa segas deformāciju praktisko risinājumu analīzei. Bakalaura darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 34 attēli, 3 tabulas, 30 izmantotās literatūras avoti. Inženierprojekts izstrādāts par Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) Rēzekne Daugavpils Lietuvas robeža (Medumi) posma (62,2 km līdz 65,9 km) rekonstrukciju Projekta risinājumi paredz esošā ceļa rekonstrukciju. Inženierprojekta ietvaros projektēts plāns, garenprofils, šķērsprofili un satiksmes organizācija. Kopējais rekonstruējamā posma garums ir 3,7 km. Inženierprojektā ir 8 rasējumi, 7 attēli , 17 tabulas, izmantoti 15 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ceļa konstrukcija, deformācijas, statiskā slodze, horizontālās piepūles
Atslēgas vārdi angļu valodā Road Structure, deformation, Static Loads, Horizontal Actions
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2014 23:32:29