Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Latvijas pensiju sistēmas ilgtspēja un to ietekmējošie faktori"
Nosaukums angļu valodā "Sustainability of Latvian pension system and its influencing factors"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. M.Šenfelde
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Maģistra darba tēma ir: Latvijas pensiju sistēmas ilgtspēja un to ietekmējošie faktori. Darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī bibliogrāfijas saraksta. Maģistra darba tēma tika izvēlēta pamatojoties uz tās aktualitāti - Latvijā kopš 2001. gada jūlija pastāv trīs līmeņu pensiju sistēma. Neskatoties uz to, ka izveidošanas brīdī tā bija viena no progresīvākajām un modernākajām pensiju sistēmām pasaulē, pēdējos gados tiek daudz diskutēts par tās ilgtermiņa dzīvotspēju, un arvien lielāka loma labklājīgu vecumdienu nodrošināšanā ir personīgajiem uzkrājumiem, kas, balstoties uz pašreizējo situāciju, ir viens no alternatīvajiem risinājumiem. Darba mērķis ir izpētīt pensiju veidošanas ietekmējošos faktorus un noteikt vecuma pensijas nodrošināšanas iespējas Latvijā. Lai to sasniegtu, tika izvirzīti šādi uzdevumi: Izpētīt teorētiskās informācijas avotu bāzi par pensiju sistēmu Latvijā; Raksturot Latvijas pensiju sistēmas situāciju; Veikt Latvijas pensijas sistēmas salīdzinājumu ar Baltijas valstīm dažādu gadu periodos un parādīt to priekšrocības un trūkumus; Novērtēt, raksturot un veikt aprēķinus par atvietojamības līmeņa lielumu Latvijā. Darba pirmajā daļā apkopota teorētiskā informācija par pensiju sistēmu no ekonomiskā un vēsturiskā skatu punkta. Otrajā daļā veikts Latvijas pensiju sistēmas novērtējums, problēmas esošajā sistēmā un iespējamie risinājumi, virzība, kā arī faktori, kas to ietekmē. Trešajā daļā analizēta Baltijas valstu pieredze sociālā nodrošinājuma jomā un pensiju nodrošināšanā. Ceturtajā daļā veikta pensiju sistēmas stabilitātes nākotnes prognoze, kā arī veikti aprēķini par atvietojamības līmeņa lielumu iedzīvotājiem pensijas vecumā. Darba noslēgumā izteikti secinājumi un priekšlikumi pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai. Darba kopējais apjoms ir 83 lappuses, tas satur 9 tabulas un 42 attēlus. Bibliogrāfijas saraksts sastāv no 66 avotiem.
Atslēgas vārdi pensija, uzkrājumi, ilgtspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā pension, savings, sustainability
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2014 22:05:17