Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Mākslas priekšmetu pārvietošanas pāri muitas robežai noteikumi un kontrole”
Nosaukums angļu valodā “Regulations and Control for Transferring Art Objects Across the Customs Border”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs R.Račinska
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma ir Mākslas priekšmetu pārvietošanas pāri muitas robežai noteikumi un kontrole. Diplomdarbu izstrādā RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu administrēšanas 4.kursa studente Viktorija Kožemjakina. Diplomdarba mērķis ir izpētīt mākslas priekšmetu aizsargājošos kontroles noteikumus, kas tiek pildīti muitas iestādēs, kad mākslas priekšmeti tiek pārvietoti pāri muitas robežai, kā arī izpētīt, kādi likumi un normatīvie akti to regulē. Izpētīt, ar kādām valsts iestādēm sadarbojas muitas iestādes mākslas priekšmetu kontroles procesa gaitā. Darbs sastāv no trīs nodaļām, un to apakšnodaļām. Pirmajā nodaļā tiek paskaidrots, kas ir mākslas priekšmeti, kāda ir to nozīme, kāpēc tie ir jāaizsargā un kāda Latvijas valstī kompetentā iestāde nodrošina to uzskaiti un organizē pasākamu sistēmu, kas kontrolē to izvešanu. Otrā nodaļā tiek uzskaitīti tiesiskie regulējumi un noteikumi, sākot ar starptautiskiem, tad nacionāliem un reģionāliem, kas paredz un aizsargā mākslas priekšmetu pārvietošanu pāri muitas robežām. Trešajā nodaļā tiek analizēti dati par 2012. un 2013. gadu, pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegtām izvešanas atļaujām, pētot, kādas kultūras priekšmetu kategorijas ir visvairāk pakļautas izvešanai un uz kādām valstīm tie nonāk. Turpat tiek analizēta, starptautisko tiesībsargājošo iestāžu sadarbība ar muitas iestādēm, un kādi pasākumi tiek rīkoti, mākslas priekšmetu pārvietošanas pāri muitas robežai, kontroles veikšanas tapšanai. Diplomdarba apjoms: 62 lapas, darbā izmantota 1 tabula, 8 attēli, 37 literatūras un interneta avoti un pievienoti 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi māksla, muita, pārvietošana, antikvariāts, robeža, noteikumi, kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā art, customs, transfering, antiq, border, rules, controle
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2014 16:55:23