Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Valmieras MKP darbības analīze un novērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Operations and Assessment of Valmiera Customs Control Point”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs R.Račinska
Recenzents A.Čevers, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba nosaukums ir Valmieras MKP 0626 darbības analīze un novērtējums. Diplomdarbu izstrādāja RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu administrēšanas 4.kursa studente Laila Upīte. Darbā ietilpst anotācija divās valodās, ievads, 4 sadaļas, 6 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi, un bibliogrāfiskais saraksts. Darbs sastāv no 62 lappusēm, tajā iekļauti 15 attēli un 5 tabulas. Diplomdarba mērķis ir Valmieras MKP darbības analīze un tā nepieciešamība noteiktajā teritorijā. Darba izvirzītā mērķa sasniegšanai, ir noteikti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt muitas vēsturisko attīstību, darbības mērķus un funkcijas, muitas teritorijas jēdzienu, brīvās zonas un muitas robežas jēdzienu, muitas kontroles punktus Latvijas Republikas teritorijā, to atrašanās vietas un iedalījumu. 2. Izpētīt Valmieras MKP raksturojumu organizatorisko struktūru, darba tehnoloģiju, darba vietu aprakstu, funkcijas un uzdevumus, un izmantojamās informāciju tehnoloģijas. 3. Izpētīt Valmieras reģiona uzņēmējdarbības vidi, uzskaitīt lielākos Valmieras uzņēmumus. 4. Veikt analīzi Valmieras MKP noformētajām muitas procedūrām un fiziskās kontroles statistikas datiem, laika periodā no 2011.gada 2013.gadam. Diplomdarba pētījuma objekts ir Valmieras MKP. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir Valmieras MKP darbība. Diplomdarba pētījuma periods ir no 2011.gada sākuma līdz 2013.gada beigām. Lai analizētais materiāls būtu uzskatāmāks, darbā ievietotas tabulas un grafiskie attēli. Darba struktūra: Pirmajā daļā dots vispārējs muitas un muitas teritorijas raksturojums, otrajā daļā tiek apskatīts Valmieras MKP, tā raksturojums organizatoriskā struktūra, darba tehnoloģija, darbavietu apraksts, funkcijas un uzdevumi un izmantojamās informāciju tehnoloģijas. Trešajā daļā dots Valmieras reģionālās uzņēmējdarbības vides raksturojums. Ceturtajā daļā autors analizē noformēto muitas procedūru un fizisko kontroļu statistikas datus. Diplomdarba praktiskā nozīme ir ietverta tajā, ka tas ir izmantojams kā informatīvs materiāls par Valmieras MKP, tā noslogotību un darbības analīzi.
Atslēgas vārdi Valmieras MKP 0626
Atslēgas vārdi angļu valodā Valmiera custom control point
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2014 14:12:49