Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Kontrolēto piegāžu organizēšana un realizēšana Latvijas Republikā”
Nosaukums angļu valodā “Organising and Implementing Controlled Deliveries in the Republic of Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Kontrolēto piegāžu organizēšana un realizēšana Latvijas Republikā”. Tā mērķis ir izvērtēt esošo sistēmu kontrolēto piegāžu veikšanā narkotisko vielu apkarošanas jomā, atklāt trūkumus un izstrādāt iespējamos priekšlikumus šo trūkumu novēršanai. Darbs sastāv no 63 lapām. Pētījums sniedz ieskatu kontrolētajās piegādēs kā dažādu procesu kopumā, tajā ir izklāstīts arī kontrolētās piegādes, kā atsevišķa process ar savām unikālām īpašībām un atšķirībām no citiem operatīvās darbības pasākumiem. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā ir sniegts ieskats kontrolēto piegāžu jēdziena skaidrojumā, kontrolēto piegāžu specifikā un veidos, ar kontrolētajām piegādēm saistīto operatīvo pasākumu veidos kā arī izplatītāko narkotisko vielu grupās, kas sastopamas Latvijas Republikā. Otrajā daļā ir pētīta Latvijas Republikas tiesībsargājošo iestāžu sadarbība ar starptautiskajām organizācijām, kā arī skaidrota Latvijas Republikas tiesībsargājošo iestāžu savstarpējā sadarbība noziegumu atklāšanā kā arī kontrolēto piegāžu veikšanā. Otrajā daļā ir veikta kontrolēto piegāžu izmaksu analīze, kā arī apkopoti rezultāti un izdarīti slēdzieni par kontrolētās piegādes, kā operatīvo darbību kopuma, nepieciešamību. Trešajā daļā ir analizēts kontrolēto piegāžu organizēšanas un realizēšanas process, visos tā posmos, pētīta tā būtība un strukturizēti aprakstīts pa punktiem, kā praksē tiek veiktas kontrolētās piegādes, kā arī kādām niansēm ir jāpievērš uzmanība tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, veicot šādas kontrolētās piegādes. Darbā autors izmantoja savas praktiskās zināšanas, mācību prakses pieredzi, kā arī teorētiskos materiālus no dažādiem avotiem. Diplomdarba beigās autors sniedz secinājumus un priekšlikumus, kas izriet no darbā apkopotās informācijas un pētījuma rezultātiem.
Atslēgas vārdi Kontrolēto piegāžu organizēšana un realizēšana Latvijas Republikā
Atslēgas vārdi angļu valodā Organising and Implementing Controlled Deliveries in the Republic of Latvia
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2014 09:48:36