Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Muitošanas formalitāšu ietekme uz loģistikas uzņēmumu darbību Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “The Impact of Customs Procedures on the Operations of Logistics Companies in Latvia”
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Lektors Jānis Kuškins, konsultants prakt.doc. Aivars Gulbis
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autors ir Kaspars Rudmiezis. Darba temats ir "Muitošanas formalitāšu ietekme uz loģistikas uzņēmumu darbību Latvijā". Diplomprojekta mērķis - izstrādāt priekšlikumus loģistikas uzņēmuma darbības ar importa precēm pilnveidošanai. Diplomprojektā tiek analizēti dati par muitošanas procesiem Eiropas Savienībā un Latvijā, un analizēta konkrēta loģistikas uzņēmuma darbība ar importa precēm, uz kā pamata ir veikti aprēķini par muitošanas formalitāšu ietekmi uz loģistikas uzņēmuma izmaksām. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā apskatīti galvenie starptautiskās tirdzniecības rādītāji Eiropas Savienībā un Latvijā, kā arī muitas lietu un loģistikas teorija saistībā ar ārpuskopienas preču apstrādi. Otrajā daļā, balstoties uz uzņēmuma SIA "Do it" importēto preču apjomu, noteiktas galvenās ar muitošanas un preču sagādes procesu saistītās problēmas un to ietekme uz konteineru uzglabāšanas un citām uzņēmuma izmaksām. Trešajā daļā tiek piedāvāts risinājums izmaksu samazināšanai, ko loģistikas uzņēmumos rada importa kravu muitošana un muitas formalitāšu izpilde. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 66 lappuses. Tajā ir iekļauti 14 attēli un 22 tabula, kā arī pielikums uz 1 lappuses. Pētījumā izmantotas 44 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi muitas procesi, sagāde loģistikā, importa kravas, loģistikas izmaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā customs procedures, procurement in logistics, imported goods, logistics costs
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2014 21:45:41