Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Skaidras naudas deklarēšanas sistēmas novērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Cash Declaration System Assessment”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma ir Skaidras naudas deklarēšanas sistēmas novērtējums. Diplomdarba izstrādei autore noteica sekojošu mērķi un uzdevumus. Mērķis: Noskaidrot skaidras naudas, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās, muitas kontroles principus un to efektivitāti. Uzdevumi: 1. Izpētīt skaidras naudas kontroli reglamentējošo likumdošanu un iepazīties ar pieejamo literatūru. 2. Noskaidrot skaidras naudas kontrolē iesaistītās institūcijas un kontroles procesu organizāciju. 3. Analizēt muitas iestādēs iesniegtās skaidras naudas deklarācijas, kā arī konstatētos nedeklarēšanas gadījumus. 4. Analizēt statistikas datus, kuri iegūti pēc aptaujas veikšanas. 5. Sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem skaidras naudas deklarēšanas kontroles organizācijas uzlabojumiem. Darba pirmajā sadaļā tiek apskatīta vispārīga informācija ar skaidras naudas un nelegālu līdzekļu rašanās vēsturi, otrajā sadaļā tiek iepazīts skaidras naudas deklarēšanas likumiskais pamatojums un kontroles norise. Trešajā sadaļā tiek analizēta Latvijas muitas iestāžu darbība, pievēršot uzmanību Kopienas dalībvalstu praksei un rezultātiem, veicot skaidras naudas deklarēšanas kontroli. Darba praktiskā nozīme ir muitas iestādēs iesniegto skaidras naudas deklarāciju, konstatēto nedeklarēšanas gadījumu, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu sankciju analīze. Darbā ietilpst anotācija divās valodās, ievads, 3 sadaļas, 8 nodaļas, 3 apakšnodaļas, secinājumi un priekšlikumi, bibliogrāfiskais saraksts un pielikumi. Darbs sastāv no 68 lappusēm. Iekļauti 16 attēli un 5 tabulas.
Atslēgas vārdi Skaidras naudas deklarēšanas sistēmas novērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Cash Declaration System Assessment
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2014 16:09:30