Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Pārvadājumu organizēšana Latvijas lielajos transportēšanas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Organization of Transportation in Large Transport Enterprises in Latvia”
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Jānis Kuškins
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autors Edgars Traidāss izstrādāja darbu, kura temats ir Pārvadājumu organizēšana Latvijas lielajos transportēšanas uzņēmumos. Diplomprojekta mērķis ir pamatojoties uz iegūto informāciju, izstrādāt priekšlikumus pārvadājumu organizēšanas uzlabošanai Latvijas lielajos transportēšanas uzņēmumos. Mērķa sasniegšanai noliktie uzdevumi: Analizēt transporta nozares darbību; Analizēt dažādu pārvadātāju izmantošanu kravu piegādēs; Analizēt salikto kravu komplektēšanas paņēmienus; Analizēt noteiktas kravas pārvadājumu organizēšanu atšķirīgos maršrutos; Analizēt pārbraucienu veidošanos salikto un pilno kravu kraušanas rezultātā. Izstrādājot diplomprojektu, pirmajā daļā tiek analizēta nozares attīstība, transporta veidi un pārvadājumu organizēšanas principi. Otrajā daļā tiek analizēts salikto un pilno kravu pārvadāšanas principi, komplektēšanas paņēmieni, dažādu pārvadātāju izmantošana kravu uzkraušanā un piegādēs un pārvadājumu organizēšana atšķirīgos maršrutos tajos uzņēmumos, kur ir šāds darba sadalījums. Trešajā daļā tiek analizēti partneru terminālu izmantošanas kritēriji un optimālākais to izmantošanas apjoms kravas uzkraušanai. Efektīvākie salikto un pilno kravu pārvadāšanas paņēmieni. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 65 lappuses. Tajā ir iekļauti 22 attēli un 16 tabulas. Darbā izmantotas 21 bibliogrāfiskā saraksta vienība.
Atslēgas vārdi starptautiskie autopārvadājumi,saliktās kravas, pilnās kravas
Atslēgas vārdi angļu valodā international freight transport, part loads, full loads
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2014 14:06:41