Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas meža produkcijas eksporta iespējas Skandināvijas valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Export Opportunities of Latvian Forest Products to Scandinavia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Ingūna Jurgelāne
Recenzents
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba autore, Liene Butkeviča, izstrādāja darbu, kura temats ir Latvijas meža produkcijas eksporta iespējas Skandināvijas valstīs. Diplomdarba mērķis - izpētīt eksporta iespējas un meža produkcijas pieprasījumu Skandināvijas valstīs, lai noteiktu Latvijas meža produkcijas eksporta palielināšanas iespējas uz tām. Pētījuma izstrādē izmantota salīdzināšanas metode, SVID analīze, interviju un Balassa indeksa metode, lai varētu saprast eksporta iespējas un meža produkcijas pieprasījumu Skandināvijas valstīs. Pētījumā tiek aprēķināts salīdzinošās priekšrocības indekss meža nozares produktiem Latvijā un Skandināvijas valstīs. Kopumā tiek novērtēts Latvijas meža produkcijas eksports un prognozētas eksporta iespējas nākotnē. Pie meža produktiem tiek pieskaitīti visi mežā iegūtie koka resursi. Pētījumā tiek analizēta informācija par laika posmu no 2010. līdz 2013. gadam. Diplomdarbā pētīti teorētiskie materiāli par starptautiskās konkurētspējas novērtēšanu, tirdzniecības aspektiem un eksporta stratēģijām. Darbā izpētīta Latvijas meža nozare un tās loma tautsaimniecībā, apskatīti dati par meža nozares produkcijas eksportu uz Dāniju un Somiju. Darba trešajā nodaļā veikta SVID analīze par Latvijas meža nozares produkcijas eksporta iespējām. Izmantojot Balassa metodi, tiek noteikta Latvijas meža nozares uzņēmēju tirdzniecības konkurētspēja salīdzinājumā ar Skandināvijas valstīm. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, darbā sīkāk pētīta uzņēmuma SIA OSIS SE eksporta iespējas uz Dāniju un Somiju. Diplomdarba ietvaros tika, veiktas 2 intervijas ar LIAA projektu vadītāju Filipu Tālbergu un uzņēmuma SIA OSIS SE īpašnieku Laimnesi Ancānu. Darbā ir 3 nodaļas, tas sastāv no 65. lpp., neieskaitot pielikumus. Tajā ir iekļauti 14 attēli, 14 tabulas, 1 formula un 92 bibliogrāfiska saraksta vienības. Darbam ir 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi preču eksports, meža produkcija konkurētspēja, Skandināvijas tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā export of goods, forest products competitiveness, Scandinavian market
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2014 13:51:07