Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Holdinga kompāniju nodokļu piemērošanas analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Taxation of Holding Companies”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Šī tēma ir aktuāla, jo katrs racionāli domājošs uzņēmējs mēģina atrast optimālāko variantu, kā samazināt vai citādi plānot izmaksas, tajā skaitā arī izmaksas, kas saistītas ar nodokļu maksājumiem. Nodokļu optimizācija ir process, kas saistīts ar optimālo izmaksu sasniegšanu, kas arī nozīmē noteikto saimnieciskās darbības aspektu proporciju sasniegšanu, ņemot vērā visus darījumus un projektus. Taču terminu nodokļu optimizācija nedrīkst sajaukt ar terminu izvairīšanās no nodokļu nomaksas, starp kuriem ir ļoti maza atšķirība. Līdz ar to šajā ļoti mūsdienīgajā un starptautiski vienotajā finanšu vidē uzņēmējiem un arī investoriem aizvien interesantāki un pieprasītāki šķiet tieši holdinga režīmi, kuri sniedz priekšrocības, pat atbrīvojumus dažādiem finanšu darījumiem ar nerezidentiem. Diplomdarba pētījuma mērķis ir izprast, vai Latvijas holdinga režīms ir konkurētspējīgs, salīdzinājumā ar citiem pasaules holdinga režīmiem. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika noteikti sekojoši uzdevumi izpētīt korporatīvo nodokļu būtību un to funkcijas, raksturot nodokļu optimizācijas iespējas uzņēmumiem, izpētīt holdinga režīma būtību, tā posmus un raksturot holdinga režīma stratēģijas, izanalizēt klasiskā holdinga režīma pārstāvi Nīderlandes holdinga režīmu, analizēt alternatīvā holdinga režīma pārstāvi Igaunijas holdinga režīmu, raksturot Latvijas holdinga režīmu pirms un pēc 2014.gada 1.janvārī pieņemtajiem grozījumiem likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli, salīdzināt Latvijas un Igaunijas, un Nīderlandes holdinga režīmus, ņemot vērā septiņas pazīmes, kā arī novērtēt priekšrocības un trūkumus. Diplomdarba pētījuma objekts ir holdinga kompāniju nodokļu piemērošana. Diplomdarba priekšmets ir Latvijas holdinga režīma atbilstība citu pasaules valstu holdinga režīmu praksei. Pētījums ir lietderīgs uzņēmējiem, kuri plāno vai cenšas plānot uzņēmuma nodokļus, izmantojot holding kompāniju jurisdikcijas, jo tiek dots salīdzinošs ieskats Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes holdinga kompāniju alternatīvajos režīmos, dodot iespēju optimizēt nodokļus un maksimizēt uzņēmuma peļņu. Darbā ir 3 nodaļas. Darba apjoms 66 lappuses, darbā ir 12 tabulas un 7 grafiskie attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā norādīti 40 literatūras avoti, kas izmantoti izstrādājot darbu.
Atslēgas vārdi Holdings, holdinga režīms.
Atslēgas vārdi angļu valodā Holding, holding regimes
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2014 11:49:51