Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas metālapstrādes nozares produkcijas konkurētspēja Vācijas tirgū”
Nosaukums angļu valodā “Competitiveness of the Latvian Metal-Working Industry Products in the German Market”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Ivars Pucens
Recenzents
Anotācija Diplomdarba autore Aleksandra Auškapa izstrādāja darbu, kura temats ir Latvijas metālapstrādes nozares produkcijas konkurētspēja Vācijas tirgū. Diplomdarba mērķis ir analizēt Latvijas metālapstrādes produkcijas konkurētspējas paaugstināšanas iespējas un izstrādāt pasākumus Vācijas tirgū. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Diplomdarba struktūra tiek veidota atbilstoši izvirzītajiem darba uzdevumiem. Darba pirmajā nodaļā ir pētīts konkurētspējas jēdziens, nozares konkurētspēju ietekmējošie faktori, tirgus pētīšanas metodes, stratēģiju veidi, kā arī tirgus apgūšanas stratēģijas. Otrajā nodaļā tiek analizēta metālapstrādes nozare Eiropas Savienībā un Latvijā, kā arī tiek pētīts Vācijas tirgus. Tiek veikta konkurentu atlase un cenu salīdzināšana Vācijas tirgū. Darba trešajā nodaļā ir izpētīta AS Severstaļlat darbība un piedāvātā produkcija. Balstoties uz SVID metodes pamatiem, autore ir veikusi uzņēmuma konkurētspējas ietekmējošo faktoru analīzi. Autore ir pievērsusi uzmanību nozares iekšējo un ārējo faktoru analīzei. Šajā daļā tiek piedāvāti pasākumi un iespējas Latvijas metālprodukcijas konkurētspējas paaugstināšanai, kā arī stratēģijas uzlabošanas iespējas. Darba izstrādei izmantotās literatūras sarakstā ir 40 avoti, darbā datu atspoguļošanai ir izmantoti 17 attēli un 14 tabulas. Kopējais darba apjoms ir 78 lapas, kā arī darbā ir 4 pielikumi uz 6 lapām.
Atslēgas vārdi Vācijas tirgus, konkurētspēja, metālapstrādes nozare, A/S "Severstaļlat"
Atslēgas vārdi angļu valodā German Market, Competitiveness, Metal-Working Industry, JSC Severstaļlat
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2014 21:15:55