Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Starptautisko autopārvadājumu organizēšanas optimizācija ekspedīcijas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Optimization of International Road Transport Organization in Forwarding Companies”
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Pāvels Patļins
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta autors Rihards Lazorenko izstrādāja darbu, kura temats ir "Starptautisko autopārvadājumu organizēšanas optimizācija ekspedīcijas uzņēmumos". Diplomprojekta mērķis ir analizēt starptautisko autopārvadājumu organizēšanu ekspedīcijas uzņēmumos, lai varētu izstrādāt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus starptautisko autopārvadājumu organizēšanas optimizācijai. Pirmajā daļā ir raksturots ekspedīcijas uzņēmumu tiesiskais statuss, darbības shēma, nozīme starptautisko autopārvadājumu organizēšanā un sīkāk aprakstīta kravu autopārvadājumu ekspedīcijas specifika. Otrajā daļā analizētas starptautisko autopārvadājumu organizēšanas nepilnības ekspedīcijas uzņēmumos un to radītās sekas. Vērtēta pārvadājuma organizēšanai nepieciešamās informācijas zudumu rādītā ietekme uz autopārvadājumiem, kā arī ekspedīcijas uzņēmumu konkurētnespējas iemesli īsajos maršrutos, nelielo kravu autopārvadājumos, kā arī kravu piegādes punktualitāte. Trešajā daļā piedāvātas un ekonomiski pamatotas ar pārvadājumu saistītās informācijas plūsmas optimizācijas iespējas, ekspedīcijas uzņēmumu konkurētspējas veicināšanas iespējas īsajos auto maršrutos un nelielo kravu pārvadājumos, kā arī kravu piegādes punktualitātes uzlabošanas iespējas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: Informācijas zudumi kādā no loģistikas ķēdes posmiem, vai neatbilstošas, kļūdainas informācijas nodošana citam pārvadājuma dalībniekam noved ekspedīcijas uzņēmumus pie finansiāliem zaudējumiem līdz pat 265 eiro mēnesī. Kravu piegādes kavējumi ekspedīcijas uzņēmumiem rada līdz pat 450 EUR lielus zaudējumus mēnesī, jo par novēlotu piegādi pasūtītāji piemēro soda naudas. Lai izvairītos no finansiālajiem zaudējumiem sakarā ar neatbilstošu informāciju saistībā ar pārvadājumu un kravu, ekspeditoram ir jāpārbauda pasūtītāja sniegtā informācija no tiešā nosūtītāja, tas ļaus samazināt uzņēmumu mēneša negatīvo darījumu skaitu gandrīz 6 reizes un zaudējumus no 50 līdz pat 210 EUR mēnesī. Ekspedīcijas uzņēmumiem, lai uzlabotu kravu piegādes punktualitāti, nosakot gaidāmo piegādes laiku, jāatvēl laiks neparedzētiem apstākļiem, tas ļaus par 50% samazināt kavēto piegāžu skaitu un attiecīgi samaksātās kompensācijas par kavējumiem. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauts 21 attēls, 18 tabulas un 1 pielikums uz 1 lpp. Darbā izmantotas 20 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi ekspedīcijas uzņēmumi, starptautisko autopārvadājumu organizēšanas optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā forwarding companies, optimization of international road transport organization
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2014 10:12:57