Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelegālas pārvietošanas novēršana
Nosaukums angļu valodā Prevention of Illegal Movement of Alcoholic Beverages and Tobacco Products
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelegālās pārvietošanas novēršana. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus nelegālās aprites novēršanai. Bakalaura darba objekts ir akcīzes preču aprite, savukārt bakalaura darba priekšmets akcīzes preču aprites pārkāpumi un nelikumības. Akcīzes preču alkoholisko dzērienu un tabakas nelegālā aprite ik gadu nes lielus zaudējumus valsts budžetam, līdz ar to ir svarīgi nelegālo apriti apkarot. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Iepazīšanās ar reglamentējošo normatīvo aktu bāzi; 2. Izpētīt pieejamo informāciju par nelegālo tirgu; 3. Noskaidrot, kas ir nelegālās aprites veicinošie faktori; 4. Balstoties uz noskaidroto informāciju, izstrādāt nelegālās aprites novēršanas veidus/iespējas. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Darba pirmajā nodaļā ir apskatīta normatīvā bāze, kas regulē akcīzes preču apriti no juridiskā viedokļa. Apskatītas kādas ir prasības, tiesības un pienākumi komersantam, kas strādā ar akcīzes precēm, kā arī apskatīts kādas tiesības ir fiziskajām personām, kas pārvieto akcīzes preces no ārvalstīm. Otrajā nodaļā apskatīts un analizēts akcīzes preču nelegālais tirgus un apskatīts uzsākto kriminālprocesu īpatsvars, kā arī apskatīta akcīzes preču nelegālā tirgus struktūra. Trešajā nodaļā ir pētīti nelegālās aprites veicinošie faktori. Ceturtajā nodaļā ir apskatīti nelegālās aprites novēršanas veidi, meklēti problēmas risinājumi sakarā ar neiekasētiem līdzekļiem valsts budžetā. Pētījumā izmantotas tādas metodes kā literatūras analīzes, datu salīdzināšanas un analīzes un grafiskā metode. Diplomdarba praktisko nozīmi autors pamato ar šī darba izmantošanu izglītojošās konferencēs par akcīzes preču nelegālās aprites izskaušanu, sabiedrības izglītošanu un informētības veicināšanu par situāciju kāda tā ir saistībā ar nelegālo akcīzes preču pārvietošanu Diplomdarba apjoms ir 60 lappuse un tajā ir iekļautas 20 attēli, un 96 atsauces uz informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelegālas pārvietošanas novēršana
Atslēgas vārdi angļu valodā Пресеченные перемещения нелегальных алкогольных напитков и табачных изделий
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2014 11:00:25