Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Satiksmes mierināšanas pasākumu analīze Mārupē” („Rīgas ielas posma rekonstrukcija Salaspilī”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Traffic Calming Measures in Marupe” („Reconstruction of Rigas Street Section in Salaspils”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents doc. J.Bidzāns
Anotācija Bakalaura darba mērķis bija veikt satiksmes mierināšanas analīzi Mārupē, izpētīt kā mierināšanas būves ietekmē satiksmes ātrumu. Izvirzītie darba uzdevumi sevī ietvēra literatūras avotu analīzi, metodikas izstrādāšanu, pētījuma veikšanu, kā arī iegūtā rezultāta novērtējumu. Bakalaura darba praktiskajā daļā tika veikta satiksmes mierināšanas analīze Mārupē. Tika izpētīts kā tādas satiksmes mierināšanas būves kā ātrumvaļņi, paaugstināti krustojumi, ielas horizontālās nobīdes un rotācijas apļi, izmaina transportlīdzekļu braukšanas ātrumu. Inženierprojekta daļā tika veidots tehniskais projekts Rīgas ielas posma rekonstrukcija Salaspilī. Tehniskā projekta ietvaros tiek paredzēta pilna ceļa segas rekonstrukcija, kā arī Rīgas ielas un Miera ielas krustojuma rekonstrukcija. Izstrādātais būvprojekts paredz 1,261 km gara ielas posma izbūvi. Projekta ietvaros tiks izbūvētas 34 nobrauktuves, 1 autobusa pieturvieta un 1 krustojums. Bakalaura darba rezultātā izpildīti visi izvirzītie uzdevumi un izstrādāts Rīgas ielas posma tehniskais projekts. Inženierprojekta ietvaros tika veikti visi nepieciešami projektēšanas darbi, elementu aprēķini, kā arī izveidoti rasējumi, lai varētu notikt Rīgas ielas posma rekonstrukcija Salaspils pilsētā. Darba kopējais apjoms ir 123 lappuses, tai skaitā 43 attēli un 23 rasējumi.
Atslēgas vārdi satiksmes mierināšanas analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā traffic calming
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2014 22:13:14