Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Kultūras un mākslas priekšmetu starptautiskās aprites analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of International Movement of Articles of Culture and Art”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs R.Račinska
Recenzents A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarbs ir sakārtots 3 nodaļās 72 lappusēs ar 4 attēliem, 3 tabulām un 8 pielikumiem. Pētījums ir veltīts specifiskam jautājumu lokam, kas aktualizējas vienmēr, kad konkrēts vērtīgs vai mazāk vērtīgs kultūras vai mākslas priekšmets tiek sagatavots izvešanai ārpus Latvijas Republikas vai ārpus Eiropas Savienības robežas. Šajā procesā kā galvenais kontroles realizētājs iesaistās muitas dienests, kā arī citas šajā jautājumā kompetentās iestādes. Diplomdarba mērķis ir izanalizēt kultūras un mākslas priekšmetu starptautiskās aprites svarīgākos aspektus un problēmas, lielāko vērību pievēršot situācijai Latvijas Republikā un tās pieredzei kultūras un mākslas priekšmetu aizsardzības jomā. Lai to sasniegtu, ir uzstādīti trīs pamatuzdevumi: pirmkārt, izskaidrot jēdzienu „kultūras un mākslas priekšmeti”, to būtību un lomu kopējā nacionālā kultūras mantojuma ietvaros, kā arī izpētīt vēsturisko pieredzi kultūras un mākslas priekšmetu eksportā un importā; otrkārt, izanalizēt kultūras un mākslas priekšmetu tiesiskās aizsardzības regulējumu pasaulē, reģionā – t.i., Eiropas Savienībā – un Latvijas Republikas nacionālajā likumdošanā; treškārt, izpētīt Latvijas Republikā realizētos tiesiskās aizsardzības pasākumus, kurus veic konkrētas valsts iestādes gan ikdienā, gan savstarpēji sadarbojoties viena ar otru organizētajos kopējos pasākumos. Pētījuma objekts ir kultūras un mākslas priekšmetu starptautiskā aprite. Savukārt, darba priekšmets – kultūras un mākslas priekšmetu tiesiskās aizsardzības regulējums, kas savā būtībā balstās uz muitas jomu (starptautiskās konvencijas, Eiropas Savienībā pieņemtās un spēkā esošās regulas un direktīvas, Latvijas Republikas nacionālās likumdošanas akti), kā arī kultūras mantojuma aizsardzībā iesaistīto valsts iestāžu kompetence, ikdienā veicamais darbs un noteiktie uzdevumi. Diplomdarbs pievērsīs sabiedrības uzmanību kultūras mantojuma aizsardzības jautājumiem, aicinās sakārtot un padarīt stingrākas likumdošanas aktos noteiktās normas, kas skar kultūras un mākslas priekšmetu pārvietošanas jautājumus, kā arī aktualizēs jautājumu par muitas dienesta darbinieku sagatavotību konkrētajā jomā, kontrolējot uz robežas kultūras un mākslas priekšmetu starptautisko apriti.
Atslēgas vārdi Kultūras un mākslas priekšmetu starptautiskās aprites analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of International Movement of Articles of Culture and Art
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2014 13:51:13