Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles pasākumu analīze kurjerpasta sūtījumos”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Control Measures in Express Mail Consignments”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Diplomdarba autors– Svetlana Šapele. Diplomdarba nosaukums „Muitas kontroles pasākumu analīze kurjerpasta sūtījumos”. Diplomdarba tēma šķiet autoram aktuāla, jo mūsdienu starptautiskās tirdzniecības apstākļos, liela nozīme ir laikam. Kurjerpastu uzņēmumi veic muitas formalitāšu nokārtošanu profesionāli un ātri. Uzņēmēji pilda savus tiešos pienākumus gan klienta, gan muitas dienesta priekšā, apmierinot muitas pakalpojumu patērētājus un ieguldot savu palīdzību muitas kontroles pasākumu īstenošanā. Diplomdarba mērķis ir aprakstīt, izpētīt un analizēt Latvijas kurjerpastu tirgu un parādīt, kāda loma ir kurjerpastu uzņēmējiem muitas kontroles pasākumu īstenošanā. Kā arī, apskatīt iespējas muitas formalitāšu nokārtošanai ar kurjerpasta palīdzību. Darba uzdevumi ir sistematizētā veidā sniegt pētāmās tēmas teorētisku izklāstu, kā arī izveidot analīzi par muitas lomu kurjerpastu darbībā, to problemātiku un priekšrocībām, kā arī izmantojot analīzes datus, izstrādāt priekšlikumus. Pētījuma objekts ir muitas kontroles pasākumi kurjerpasta sūtījumos un pētījuma priekšmets ir normatīvu bāze un praktiska pieredze, uz kuras balstās kurjerpastu darbība. Diplomdarba teorētiskā daļā tiek aplūkoti sekojošie temati: kurjerpastu darbība Latvijā, sūtījumu muitošanas kartība kurjerpasta un muitas kontroles pasākumi kurjerpasta sūtījumos. Diplomdarba analītiskā daļā tiek aplūkotas problēmas, ar kurām sastopas kurjerpastu uzņēmēji savas darbības laikā un kā tās kavē muitas formalitāšu kārtošanu. Kā arī kurjerpastu tirgus darbības rezultātus un problēmas konkurences tirgū. Darba gaitā, balstoties uz veikto analīzi un izdarītajiem secinājumiem, autors ir izstrādājis priekšlikumus, kas sekmētu kurjerpastu un muitas dienestu sadarbību. Darba apjoms ir 74 lpp., 5 attēli, 4 tabulas un 5 pielikumi. Darbā izmantoto literatūras avotu skaits ir 19 vienības.
Atslēgas vārdi Muitas kontroles pasākumu analīze kurjerpasta sūtījumos
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Customs Control Measures in Express Mail Consignments
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2014 10:48:20