Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Visaptverošas brīvās tirdzniecības nolīguma nozīme Latvijas tirdzniecības procesā”
Nosaukums angļu valodā “Significance of Comprehensive Free Trade Agreement in the Process of Latvian Trade”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Olga Bogdanova
Recenzents
Anotācija Diplomdarba autors Edgars Savins izstrādāja darbu, kura temats ir Visaptverošas brīvās tirdzniecības nolīguma ietekmes prognoze Latvijas preču eksportam Ukrainā. Diplomdarba mērķis ir, izpētot Eiropas Savienības (ES) un Latvijas tirdzniecību ar Ukrainu, ka arī līdzīga nolīguma ar Dienvidkoreju rezultātus, izstrādāt Visaptverošas brīvās tirdzniecības nolīguma ietekmes prognozi Latvijas preču eksportam Ukrainā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, diplomdarba 1. nodaļā raksturota Eiropas Savienības ārējas tirdzniecības politika un stratēģija, ES, Latvijas un Ukrainas tirdzniecības attiecības, Ukrainas tirdzniecības nolīguma struktūra, kā arī Dienvidkorejas tirdzniecības nolīguma struktūra lai parādīt līdzību ar Ukrainas nolīgumu. Diplomdarba 2. nodaļā analizēti statistiskie dati par ES, kā arī Latvijas tirdzniecības struktūra ar Ukrainu. Tika analizēti Ukrainas importa tarifa likmes ES precēm tagadnē un plānotās likmes nolīguma parakstīšanās situācijā. Nodaļā arī analizēti ES - Dienvidkorejas tirdzniecības nolīgumā rezultāti par diviem darbības gadiem un salīdzināti ar Ukrainas nolīguma plānotiem tarifiem, ka arī analizēti Ukrainas nolīguma stiprās un vājās puses. Diplomdarba 3. nodaļā izpētīta gravitācijas metode kā ekonometriskā metode, kā arī ņemot vērā iegūtus secinājumus no iepriekšējām nodaļām un izmantojot gravitācijas metodi izstrādāta Latvijas eksporta Ukrainā attīstības prognoze un scenāriji, aprakstīta nolīguma ietekme uz Latvijas eksportu. Diplomdarbā secināts, ka ES Ukrainas tirdzniecības nolīgumam ir pozitīva ietekme Latvijas eksportam Ukrainā. Darbā ierosināts ES Tirdzniecības ģenerāldirektoram ievest plānota nolīguma pirmssarunu ietekmes analīzi nacionālajos līmeņos, kā arī izvedot importa/eksporta tarifu datubāzi ar ES tirdzniecības partneriem, kas ietver statistiski apkopotus datus par importa/eksporta tarifiem 20 gadu laikā. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 68 lappuses. Tajā ir iekauti 19 attēli, 7 tabulas un papildus 4 pielikumi uz 4 lpp. Darba izmantotas 43 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Eiropas Savienības tirdzniecības politika, brīvas tirdzniecības nolīgumi, prognozēšana, eksports
Atslēgas vārdi angļu valodā European Union trade policy, free trade agreements, forecasting, export
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.05.2014 15:03:01