Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Autoceļu satiksmes drošības uzlabojumi un efektivitātes analīze” („Tālavijas ielas rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Improvements of Traffic Safety and Its Effeciency Analysis” („Reconstruction of Talavijas Street”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents doc. J.Bidzāns
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura tēma ir „Autoceļu satiksmes drošības uzlabojumi, to veidi un efektivitātes analīze”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt autoceļu satiksmes drošības uzlabošanas veidus un to pielietojuma efektivitāti. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Analizēt pieejamos literatūras avotus par satiksmes drošību ietekmējošiem raksturlielumiem; 2. Analizēt pieejamos literatūras avotus par satiksmes drošības raksturlielumu uzlabošanas metožu konstruktīvajiem risinājumiem; 3. Veikt metožu ekonomisko un salīdzinošo analīzi; 4. Izdarīt secinājumus. Bakalaura darba pirmajā daļā ir aplūkoti brauktuves virsmas raksturlielumi – saķere, izslīde, buksēšanas pretestība, ceļa trases raksturlielumi, kā arī ceļa pārbuves veidi piespiedu ātruma samazināšanai. Savukārt bakalaura otrajā daļā aplūkoti ar ceļa brauktuves virsmu saistīto raksturlielumu uzlabošanas metožu, ceļa trases uzlabošanas metožu un ceļa pārbūves piespiedu ātruma samazināšanai metožu konstruktīvie risinājumi. Darba trešajā daļā veikta šo metožu konstruktīvo risinājumu ekonomiskā un salīdzinošā analīze. Atslēgvārdi – satiksmes drošība, ātruma samazināšana, brauktuves raksturlielumu uzlabošana, paaugstināts krustojums, „guļošais policists”. Tālavijas ielas rekonstrukcijas projekta galvenais mērķis ir panākt esošās ielas atbilstību visiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem, tādā veidā uzlabojot braukšanas kvalitāti un satiksmes drošību šajā ielā. Tālavijas ielas rekonstrukcijas projekts paredz brauktuves sašaurinājumu, ceļa mezglu pārbūvi atbilstoši satiksmes intensitātes datiem un mezgla caurlaidspējas aprēķinam. Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt autostāvvietas, gājēju ietves, nobrauktuves uz privatmaju pagalmiem un citām teritorijām. Tiek paredzēta pilnīga ielas segas rekonstrukcija, un slēgtās ūdensnovades sistēmas izveide. Kopējais rekonstruējamās ielas garums ir 669 metri. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: • kopējais lappušu skaits – 140; • kopējais rasējumu skaits – 18; • tabulu skaits – 55; • attēlu skaits – 63; • pielikumu skaits – 1; • izmantoto literatūras avotu skaits – 61.
Atslēgas vārdi Autoceļu satiksmes drošības uzlabojumi un efektivitātes analīze (Tālavijas ielas rekonstrukcija)
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvements of Traffic Safety and Its Effeciency Analysis (Reconstruction of Talavijas Street)
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2014 22:44:55