Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ceļu pārvadu estētiskā kvalitāte un tās uzlabošanas iespējas” („Tilts pār Abavu Irlavā”)
Nosaukums angļu valodā „Aesthetic Quality of Road Overpass and Posibilities of Its Improvement” („Bridge over Abava in Irlava”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs I.Rozentāle
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā ( ar inženierprojektu): Ceļa pārvadu estētiskā kvalitāte un tās uzlabošanas iespējas ( Tilts pār Abavu Irlavā ), Bakalaura daļā tiek pētīta tiltu un ceļa pārvadu estētika, tās kritēriji un realizēšanas iespējas. Tēmas aktualitāte tiek vērsta uz iespēju noteikt Latvijā esošo ceļa pārvadu estētisko kvalitāti un iespējas tās uzlabošanai, jau no projekta (jauna ceļa pārvada, vai esoša pārvada rekonstrukcija) izstrādes sākuma domājot arī par konstrukcijas estētisko vērtību. Pētījums tiek veikts analizējot dažāda veida materiālus: publikācijas, interneta materiālus un lekciju materiālus, kas kopumā ir .... literatūras avoti. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts rekonstrukcijas projekts tiltam pār Abavu Irlavā, kurā esošā konstrukcija tiek pilnībā demontēta un tās vietā tiek uzbūvēta dzelzsbetona siju tilts. Bakalaura izpētes daļā tiek analizēti vairāku ceļa pārvadu estētiskā kvalitāte, dots vērtējums pēc noteiktas vērtību skalas katram ceļa pārvadam atsevišķi, kā arī tiek doti priekšlikumi konkrētā ceļa pārvada estētiskās kvalitātes uzlabošanai. Darbs tiek izstrādāts uz 149 (simts četrdesmit deviņām lapām), bakalaura daļai 53 (piecdesmit trīs) lapām un inženierprojekta daļai 85(astoņdesmit piecām) lapām, un 11 (vienpadsmit) rasējumiem. Darbā ir 69 (sešdesmit deviņas) attēli un 24 (divdesmit četras tabulas.
Atslēgas vārdi Ceļu pārvadu estētiskā kvalitāte un tās uzlabošanas iespējas. Tilts pār Abavu Irlavā
Atslēgas vārdi angļu valodā Aesthetic Quality of Road Overpass and Posibilities of Its Improvement. Bridge over Abava in Irlava
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2014 18:27:19