Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Baltic piegādātāju vadības stratēģijas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Vendor Management Strategy in euroscript Baltic euroscript
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs I.Jākobsone
Recenzents
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir "euroscript Baltic" piegādātāju vadības stratēģijas izstrāde. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt piegādātāju vadības stratēģiju valodu pakalpojumu uzņēmumam euroscript Baltic, ņemot vērā ārējās un iekšējās uzņēmuma vides analīzi un identificētās problēmas, lai uzlabotu tā darbības efektivitāti. Maģistra darbā ir desmit galvenās sadaļas: uzņēmuma apraksts, ārējās vides apraksts, iekšējās vides apraksts, uzņēmuma stipro un vājo pušu apskats, uzņēmuma stratēģijas, identificētās problēmas simptomi un tās definīcija, alternatīvie risinājumi, autores ieteiktais risinājums, stratēģijas ieviešana un stratēģijas rezultāta mērījumi. Sākotnēji autore ir izanalizējusi uzņēmuma ārējo vidi, valodu pakalpojumu nozari un to ietekmējošos rādītājus. Tāpat ir apskatīta uzņēmuma iekšējā vide, izvērtēta resursu pieejamība un potenciālo prasmju attīstība. Ņemot vērā ārējās un iekšējās vides faktorus, autore ir izvirzījusi trīs alternatīvās rīcības iespējas, no kurām tika izvirzīta rekomendācija piegādātāju stratēģijas izveidei, kurai sekoja stratēģijas ieviešanas process, ierosinot veikt izmaiņas uzņēmumā, izveidojot piegādātāju vadības procesu, vadības instrumentus, kā arī ieviešot izpildījuma novērtēšanas instrumentus un izvērtējot riskus. Beigās autore izvērtēja stratēģijas ieviešanas izmaksas un ieguvumus piecu gadu skatījumā. Autore ir izmantojusi kvantitatīvās un kvalitatīvās datu pētīšanas metodes. Kvantitatīvās metodes ietver statistikas pārskatus un atskaites par nozari, euroscript Baltic uzņēmuma gada pārskatus, iekšējos uzņēmuma datus un materiālus, kā arī dažādas grāmatas un publikācijas. Kvalitatīvās metodes ietver autores pieredzi nozarē, pieredzi darbā minētajā uzņēmumā, intervijas ar uzņēmuma darbiniekiem. Maģistra darbs satur 17 tabulas, 33 attēlus un 4 pielikumus. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi piegādātāji stratēģija tulkošana pakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā vendors management translation services
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2014 16:09:17