Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Globālo farmaceitisko kompāniju pārstāvniecības modeļa izveide Baltijā
Nosaukums angļu valodā Development of Representation Model for Global Pharmaceutical Companies in Baltics
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs I.Eglīte
Recenzents S.Krisberga
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Attīstības stratēģija globālajām farmaceitiskajām kompānijām Baltijā. Darbā ir analizētas globālās tendences farmācijas industrijā un to ietekme uz piecu kompāniju konkurētspēju. Analizētās kompānijas ir starp desmit vadošajām farmācijas nozarē, balstoties uz apgrozījumu, ieguldījumiem jaunu medikamentu izpētē un tirgus kapitalizācijas datiem. Darbā apskatīti Baltijas valstu socio-ekonomiskie aspekti un to ietekme uz farmācijas nozares attīstību. Darba autors analizē konkurētspēju balstoties uz vairākiem literatūrā atzītiem principiem un modeļiem, piemēram Portera piecu spēku modeli un atbilstoši produkta dzīves cikla posmam. Apskatīto kompāniju viens no galvenajiem resursiem ilgtspējīgai attīstībai ir inovācija, tāpēc detalizēti izvērtēti ieguldījumi jaunu medikamentu izpētē. Darbā ir apskatītas farmācijas industrijā biežākās korporatīvā un biznesa līmeņa stratēģijas, un izvirzīti noteikti kritēriji attiecībā uz peļņas rādītājiem ilgtspējīgai attīstībai Baltijas valstīs. Darba autors izvērtē priekšrocības un trūkumus dažādiem attīstības modeļiem, un rekomendē piemērotāko korporatīvā un biznesa līmeņa stratēģiju Baltijas valstīs. Rekomendētās stratēģijas veiksmīgai ieviešanai ir nepieciešamas vairākas fāzes, kuru kopējais ilgums ir no trīs līdz pieciem gadiem. Informācijas ieguvei izmantoti literatūras dati, jaunākā internetā pieejamā informācija par nozari, dažādas datu bāzes, kā arī sarunas ar industrijas pārstāvjiem un autora pieredze. Kopējais darba apjoms ir 111 lappuses, tajā skaitā 9 tabulas, 14 grafiki un 1 pielikums. Darbā izmantotas 50 atsauces. Darba valoda ir angļu.
Atslēgas vārdi Globālo farmaceitisko kompāniju attīstības stratēģija Baltijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Development Strategy for Global Pharmaceutical Companies in Baltics
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2014 13:43:30