Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Attīstības stratēģija uzņēmumam BB GROUP
Nosaukums angļu valodā Development Strategy for The Company BB GROUP
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs A.Koliškins
Recenzents J.Mazais
Anotācija Magistra darba nosaukums ir Uznemuma BB GROUP attistibas strategija. Magistra darba merkis ir atrast piemerotako risinajumu identificetajai problemai Kadai butu jabut lidera Latvija attistibas strategijai ieejot Lietuvas tirgu. Vai izmaksu vadibas strategija deres ari Lietuvas tirgum? Sakotneji autors veica Lietuvas arejas vides un nozares analizi. Pec tam tika analizeta uznemuma iekseja vide un identificetas uznemuma stipras, vajas puses un iespejas, draudi. Talak autors izvirzija cetras iespejamas alternativas uznemuma attistibai Lietuva, apsrakstija katras alternativas pozitivas un negativas ipasibas un veica alternativu salidzinasanu. Izvertejot un salidzinot alternativas, ka piemerotaka strategija tika izveleta alternativa Nr. 1 Fokusesanas uz izmaksu vadibu. Sis alternativas istenosanai ir piedavats strategijas ieviesanas plans, ka ari aprakstita tas saderiba ar pasreizejo strategiju un strategijas kontroles un novertesanas aspekti. Ka galvenie informacijas avoti magistra darba tika izmantoti dati no Lietuvas CSB, nozares uznemumu gada parskati, uznemuma iekseja informacija, publikacijas medijos un autora intervijas ar nozari saistitajiem cilvekiem. Magistra darbs sastav no 11 nodalam. Taja ir 3 tabulas un 7 pielikumi. Magistra darbs un pielikumi ir anglu valoda.
Atslēgas vārdi attīstības stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā development strategy
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 30.04.2014 21:46:38