Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Autoceļu segumā izmantojamo būvmateriālu raksturojums, minerālmateriālu un bitumena savietojamība” („Ķemeru ielas rekonstrukcija Jūrmalā”)
Nosaukums angļu valodā „Characteristic of Construction Materials Used in Road Surfacing, Compatibility of Aggregates and Bitumen.” ( „Reconstruction of Kemeru Street in Jurm
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs A.Zariņš
Recenzents V.Haritonovs, pētnieks
Anotācija Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no divām daļām bakalaura darba (Autoceļu segumā izmantojamo būvmateriālu raksturojums. Minerālmateriāla un bitumena savietojamība.) un inženierprojekta (Ķemeru ielas rekonstrukcija Jūrmalas pilsētā). Bakalaura darba teorētiskajā daļā aplūkoti segumā izmantojamie būvmateriāli un minerālmateriāla, bitumena adhēzija. Bakalaura darba praktiskā pētījuma daļā ir pētīta savstarpējā bitumena un minerālmateriāla mijiedarbība. Bakalaura darba apjoms ir 42 lpp., 29 attēli un 13 tabulas. Bakalaura darba daļā izmantoti 22 literatūras avoti. Inženierprojekts izstrādāts Jūrmalas pilsēta Ķemeru ielai posmā no 0.00 km līdz 1.08 km. Tas ir asfaltbetona ceļš, kuram paredzēts izbūvēt jaunu asfaltbetona segas konstrukciju. Tāpat rekonstrukcijas projektā paredzēts izbūvēt polietilēna caurtekas, tīrīt un izbūvēt sāngrāvjus, gājēju ietvi, izbūvēt nomales, uzstādīt ceļa aprīkojumu. Inženierprojekā iekļautas paskaidrojuma, aprēķinu un tehnisko specifikāciju daļas, 10 rasējumi uz 15 A3 formāta lapām. Inženierprojekta izstrādei izmantoti 14 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi seguma būvmateriāli, adhēzija, Ķemeru ielas rekonstrukcija.
Atslēgas vārdi angļu valodā surfacing construction materials, adhesion, reconstruction of Ķemeru Street.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 05.02.2014 17:29:08