Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Parametriskais urbānisms
Nosaukums angļu valodā Parametrical Urbanism
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs A. Riekstiņš
Recenzents Dokt. I. Miķelsone
Anotācija Bakalaura darba Parametriskais urbānisms, autors ir Atis Sedlenieks, Rīgas Tehniskās universitātes, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes, Arhitektūras un Pilsētbūvniecības katedras, ceturtā kursa students. Darba mērķis ir izpētīt parametriskās projektēšanas sniegtās iespējas pilsētplānošanas projektu izstrādē un problēmu risināšanā, lai iegūtu uzlabotus rezultātus salīdzinājumā ar līdz šim izmantotām pilsētplānošanas metodēm. Tiek apskatīta parametriskā urbānisma vēsture, galvenie plānošanas paņēmieni un principi, kā arī apkopoti parametriskā urbānisma izmantošanas trūkumi un priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajām pilsētplānošanas metodēm. Analizēti pasaules un Eiropas profesionāļu izstrādāti parametriskā urbānisma projekti. Ar eksperimentu palīdzību tika analizēts ar tradicionālajām pilsētplānošanas metodēm studiju laikā izstrādātais COMPLEX CITY projekts, un tiek eksperimentēts ar šā projekta uzlabošanu, izmantojot parametriskā urbānisma paņēmienus. Darbā ir 61 lappuses, 52 attēli, 18 pielikumi, izmantoto informācijas avotu sarakstā ir 55 nosaukumi.
Atslēgas vārdi parametriskais urbānisms pilsētplānošna
Atslēgas vārdi angļu valodā parametric urbanism city planning
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.01.2014 11:49:46