Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Arhitektūras instalācijas publiskajā telpā
Nosaukums angļu valodā Architectural Installations in the Public Space
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs A. Antenišķe
Recenzents Dokt. I. Rukmane-Poča
Anotācija Arhitektūras instalācijas publiskajā telpā Aplūkojot publisko telpu, var novērot neapdzīvotas un neaizpildītas teritorijas un sabiedrības pasivitāti, tādēļ telpas atdzīvināšanas un sabiedrības integrēšanas procesi publiskajā telpā ir aktuāli. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kā instalāciju māksla var palīdzēt arhitektūras nozarei aktuālu pilsētvides funkcionālo un telpisko problēmu risināšanā, kā arī kā tā var veicināt visas arhitektūras nozares attīstību. Mērķa sasniegšanai tiek izmantota analītiskā, salīdzinošā, vēsturiskā metode, kā arī instalāciju projektu apsekošana dabā. Literatūras izpētes rezultātā tiek definēti sociālie, vēsturiskie un telpiskie faktori, kas nosaka arhitektūras instalāciju nepieciešamību un iespējas publiskajā telpā. Balstoties galvenokārt uz Francijas un Igaunijas piemēru izpēti, tiek novērtēts arhitektūras instalāciju potenciāls vietas attīstībai. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Elēnas Žubures bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs analītiskajām daļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienotas apskatīto piemēru paskaidrojošas ilustrācijas. Bakalaura darbs sastāv no 45 lpp., 23 attēliem, 8 pielikumiem un 40 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Atslēgas vārdi Arhitektūra, instalācijas, publiskā telpa, vietas uztvere, mijiedarbība, sabiedrība
Atslēgas vārdi angļu valodā Architecture, installations, public space, space perception, interaction, society
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.01.2014 11:06:15