Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Slaucamo govju kūts jaunbūve"
Nosaukums angļu valodā "Dairy cow barn new building"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs V.Ā.Lapsa
Recenzents S.Paplavskis
Anotācija Anotācija Profesionālā bakalaura studiju noslēguma darbs izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības fakultātē, Būvražošanas institūtā. Profesionālā bakalaura studiju noslēguma darbs sastāv no divām daļām: - inženierprojekta daļas; - bakalaura daļas. Inženierprojekta daļas tēma Slaucamo govju kūts jaunbūve, Saldus novadā. Slaucamo govju kūts konstruktīvi risināta no monolītiem dzelzsbetona stabveida pamatiem kuros ieminolitizētas ieliekamās detaļas uz kurām balstās metāla rāmju karkass. Ēkas jumts paredzēts no bezazbesta viļņotajām loksnēm. Ēkai ir viens stāvs un monolītā dzelzsbetona grīda. Ēka tiek projektēta 400 slaucamām govīm ievērojot mūsdienu tehnoloģiskās prasības un ārvalstu (ASV, Vācu un Izraēlas) govju kūtu būvniecības pieredzi un praksi. Ēkas izmēri asīs 156.5x30m. Inženierprojekta arhitektūras daļā izstrādāts ēkas plānojumus un fasādes, teritorijas labiekārtojums ar palīgēkām. Būvkonstrukciju daļā veiktas galveno nesošo konstrukciju aplēses un konstruēšana, bet būvdarbu organizācijas daļā izstrādāts darbu veikšanas kalendārais plāns un darbu veikšanas tehnoloģija. Paskaidrojuma raksta apjoms ir 102 lpp.,18 att.un 16 tabulas. Grafiskā daļā 9 rasējumi A1 formātā. Bibliogrāfiskais saraksts satur 17 avotus. Bakalaura pētījumu daļas tēma Betons un betona grīdas Bakalaura daļa sastāv no divām tēmā. Pirmā, ir aprakstītas galvenās un svarīgākās betona īpašības. Darbā ir apskatīta betona attīstības hronoloģiskā vēsture. Virspusīgs ieskats betonu veidos iestrādāšanas tehnoloģijā un agrīnā betonu aprūpē. Betonu attīstības tendences un nākotnes betoni. Kā arī betona aprakstītas betonu priekšrocības un trūkumi. Otrā tēmā darbā tiek aprakstītas betona grīdas un grīdu salīdzinājumi. Salīdzinam tradicionāli stiegrotas betona grīdas ar dispersi stiegrotām betona grīdām. Aprakstām grīdu veidus industriālos objektos, iestrādes tehnoloģijas tradicionāli armētām betona grīdām un dispersi armētām betona grīdām. Aplūkojam betona grīdu šuvju veidus. Veikta cenu salīdzināšana tradicionāli stiegrota betona grīdām un dispersi stiegrotām betona grīdām. Apkopoti rezultāti un izdarīti secinājumi un dotas rekomendācijas praktizējošiem inženieriem. Bakalaura daļas apjoms ir 35 lpp., 15 att. un 8 tabulas. Bibliogrāfiskais saraksts satur 6 avotus.
Atslēgas vārdi Slaucamo govju kūts jaunbūve
Atslēgas vārdi angļu valodā Dairy cow barn new building
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 24.01.2014 13:08:31