Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Universāla liellaiduma halle ar arkveida koka pārsegumu"
Nosaukums angļu valodā "Universal long-span hall with arched wooden slab"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs I.Mieriņš
Recenzents M.Vilnītis
Anotācija Klāva Pirtnieka diplomdarbs sastāv no divām daļām - pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Diplomdarba pētnieciskajā daļā tiek pētīti četri deformāciju veidi, kuri rada vislielāko deformāciju koka elementos, respektīvi, elastīgā deformācija, koksnes rukums, šļūde un mehāniskās sorbcijas efekts. Attēloti grafiki, kas parāda deformāciju rašanos un izturēšanos katram deformāciju veidam. Analītiski aprakstīti to aprēķināšanas pamatprincipi un noteikta katras komponentes nozīme un lielums. Kā arī aprakstīta iespējamā izvairīšanās no pārmērīgām koksnes deformācijām. Pētnieciskajā daļā grafiski, kā arī aprēķinu ceļā pamatota normatīva LVS EN 1990:2004, A1.2.2. A1.1. tabulas parciālā koeficienta 2 vērtības neatbilstība sniega slodzei Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Pētnieciskā daļa sastāv no 3 nodaļām, kurās iekļauti 33 attēli un 3 tabulas. Inženierprojektā projektēta universāla liellaiduma sporta halle ar arkveida koka pārsegumu, kurai piekļaujas administratīvais korpuss ar trenažieru zāli. Tiek veikts slodžu aprēķins, pilns dimensiju aprēķins trim galvenajiem nesošajiem elementiem: pamatu konstrukcijai, puslokam un kopturim. Pielietota pusloka dimensiju optimizēšana un variantu salīdzināšana. Aptuvens dimensiju aprēķins tiek veikts arī pārējiem konstruktīvajiem elementiem, piemēram, profilētajām tērauda loksnēm, fakvarka kolonnai, stinguma saitei, spraislim, pārsedzei u.c. Aprēķināti un pārbaudīti trīs raksturīgākie konstruktīvie mezgli: pusloka balsta mezgls, kores mezgls un koptura-pusloka sajūguma mezgls. Aprakstīti ēkas arhitektūras, konstruktīvie, inženiertīklu risinājumi, kā arī būvdarbu veikšanas organizācija, būvdarbu tehnoloģija, darba aizsardzības, drošības tehnikas un vides aizsardzības pasākumi. Inženierprojekta apraksta daļa sastāv no 10 nodaļām, kurās iekļauti 38 attēli un 10 tabulas. Grafiskā daļas apjoms 10 A1 formāta lapas.
Atslēgas vārdi Universāla liellaiduma halle ar arkveida koka pārsegumu
Atslēgas vārdi angļu valodā Universal long-span hall with arched wooden slab
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2014 21:36:18