Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Aerotermogrāfijas datu apstrāde un izmantošana siltumtīklu diagnostikā"
Nosaukums angļu valodā "Aerothermographic data processing and usage in heat network diagnostics"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Klīve
Recenzents M.Kaļinka
Anotācija Bakalaura darbā Aerotermogrāfijas datu apstrāde un izmantošana siltumtīklu diagnostikā apkopota informācija par aerotermogrāfijas datu iegūšanas un apstrādes procesiem, kā arī rezultātu izmantošanas iespējām. Latvijā aerotermogrāfiju izmanto galvenokārt siltumtīklu diagnostikas veikšanai. Darba pētnieciski aprakstošajā daļā ir iekļauta vispārīgs apraksts par termālo starojumu un tā īpašībām, galvenajiem termālo skeneru uzbūves un darbības principiem, kas palīdz izprast datu apstrādes procesos veiktās darbības. Darbā aprakstīti dažādi rastra datu transformācijas procesi un metodes, kā arī iegūto termogrammu un termokaršu izmantošanas iespējas. Inženierdaļā praktiski veikta iepriekš iegūtu aerotermogrāfijas datu apstrāde ar mērķi izgatavot termokarti Rīgas pilsētas centra rajona daļai. Rezultāta kvalitāte tika izvērtēta, veicot kontroles mērījumus pret augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju un nosakot aptuveno kartes precizitāti. Lai novērtētu termokartes satura kvalitāti, praktiski tika veikta siltumtīklu ātrā diagnostika un klasifikācija pēc relatīvajiem siltuma zudumiem, un rezultāti salīdzināti ar siltumtīklu uzturētāju veiktās apsekošanas rezultātiem. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 84 lappuses, tajā iekļauts 41 attēls, 2 tabulas un 5 pielikumi. Izmantoti 32 informācijas avots.
Atslēgas vārdi tālizpēte, aerotermogrāfija, skeneru sistēmas, siltumtīklu diagnostika
Atslēgas vārdi angļu valodā remote sensing, aerothermography, scanner systems, heat network diagnostics
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2014 00:51:19